Tagg: Utbildning

Säkrar framtida arbetskraft genom utbildning

TORNEÅ: Stålfabriken Outokumpu i Torneå startar en utbildning för att rekrytera nya yrkesskickliga personer.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Utredning ska planera för gymnasieskolan

TORNEDALEN: Arbetsmarknadens behov av gymnasialt utbildad yrkeskompetens är stort. Idag tar var tredje elev inte gymnasieexamen inom tre år.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Många sökande till polisutbildning

SVERIGE: Under november har ansökan till polisutbildningen som startar i augusti 2018 varit öppen och totalt inkom 9.594 ansökningar. Det är 241 personer fler än vid förra ansökningstillfället som var i maj.

Publicerad i Svenska Taggar: ,

FRIA ORD: Utbildning viktig för att stärka samarbetet i Tornedalen

FRIA ORD:Lapplands yrkeshögskola och Yrkesinstitutet Lappia vill nyttja och vidareutveckla sitt kunnande genom att inleda ett samarbete över gränsen.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Brist på utbildad förskolepersonal

TORNEDALEN: Cirka en fjärdedel av förskolepersonal saknar utbildning för arbete med barn.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Föreningar erbjuds fri HLR-utbildning

KALIX: Som första ort i landet erbjuder Kalix fri utbildning i hjärt-lungräddning till ortens samtliga föreningar.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: , ,

Tolv nya syn- och hörselombud

HAPARANDA: Efter att kommunens syn- och hörselinstruktörgick i pension fick kommunen rekommendationen av Kommunförbundet att utbilda flera personer som ska vara som stöd för personer med syn- och hörselproblem.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Viktigt att vårdpersonalen vågar se

PAJALA: Under två dagar har personal som jobbar inom omsorgen i Pajala kommun utbildats av Kvinnojouren Norrbotten.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Haparandautbildning med fläkt av Göteborg

HAPARANDA: Om knappt två månader kommer Haparanda att utbilda butikskommunikatörer i Starens lokaler.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,

Frisörutbildning i Kalix – ett klipp

KALIX: Furuhedsskolans utbildning till frisör på Hantverksprogrammet i Kalix ger goda chanser till sysselsättning inom en bransch med tuff konkurrens. En nyligen gjord uppföljning visar att nio av tio får jobb efter utbildningen.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar: ,

Ny chef för högskoleförbundet med rötter i Korpikylä

HAPARANDA: 24 personer från stora delar av Sverige sökte jobbet som utbildnings-/förbundchef för Högskoleförbundet Östra Norrbotten (HÖN).

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,