Tecken på avmattning i högkonjunktur

EKONOMI: Högkonjunkturen inom näringslivet fortsätter, enligt en undersökning som Riksbanken genomfört bland svenska storföretag i november. 

Efterfrågan är stark på de flesta håll i vår omvärld, det bildar tillsammans med en stabil inhemsk efterfrågan god lönsamhet för de svenska storföretagens produktion och försäljning. Däremot oroas många företag verksamma i Sverige över kommande utveckling över hur hushållens konsumtion kommer att påverkas av ett högre ränteläge och den fortsatt osäkra bostadsmarknaden.

Svenska exportläget är stabilt även om ökningstakten har dämpats något de senaste månaderna, något som kan tyda på att efterfrågan är på väg att sjunka. Men inom den närmaste tiden ser företagen emellertid inga större förändringar i konjunkturen.

Sommarens rekordvärme har dock dämpat hushållens köplust, vilket framför allt påverkat sällanköpshandeln. Skördarna slog sämre än vanligt i år och det har fått priserna på spannmål att stiga. Detta är en förklaring till att framför allt dagligvaruhandeln förväntar sig högre priser på flera varor framöver.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala