Tillfälligt stopp av formellt skogsskydd

TORNEDALEN: Under onsdagseftermiddagen meddelade Skogsstyrelsen att ett uppehåll införs tillsvidare i arbetet med att formellt skydda skog. Även pågående ärenden påverkas av beslutet. 

Det här innebär att Skogsstyrelsen inte kommer att fatta några beslut om nya biotopskydd eller naturvårdsavtal eller kommer att teckna några nya avtal om naturvårdande skötsel i de skyddade områden Skogsstyrelsen ansvarar för samt tillsvidare inte handlägger pågående ärenden gällande områdesskydd, enligt information utifrån ett pressmeddelande från skogsstyrelsen.

Den främsta anledningen till stoppet som började att gälla från och med januari är det kraftigt minskade anslaget från 300 miljoner kronor 2018 till 100 miljoner 2019. Det är också oklart hur frågan om ersättning i ärenden som rör nekad avverkning i fjällnära skog kommer att påverka budgetutrymmet, det är en process som just nu pågår i domstol.

I fjol fick närmare 1.000 skogsägare ersättning av Skogsstyrelsen i samband med att skog formellt skyddats på deras fastigheter.

– Vi beklagar att de många markägare som väntar sig ersättningar till följd av pågående ärenden om formella skydd nu behöver vänta ytterligare en tid, i en del fall mer än ett år. Likaså är det trist att behöva bromsa in arbetet med naturvårdande skötsel i de skyddade områdena. Hur länge är oklart, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala