Tonvis med mat slängs

TORNEDALEN: Matavfall från hushåll utgör störst mängd i Sverige jämfört med matavfall från jordbruk, fiske, livsmedelstillverkning, livsmedelsbutiker samt tillagning och konsumtion i hushåll, storkök och restauranger.

Enligt siffror från SCB slängde hushållen sammanlagt 938.000 ton matavfall 2016. Det är ungefär 97 kilo per person.

Matavfall från jordbruket utgör den näst största mängden enligt tabellen som SCB har sammanställt för år 2016, mängden uppgår till ungefär 96.000 ton varje år, och det mesta uppkommer i samband med produktionen av grönsaker, rotfrukter, mjölk och vete.

Matavfallet som uppkommit i storkök uppgår till 73.000 ton, i restauranger till 71.000 ton och livsmedelsbutikernas mängd uppgår till 30.000 ton.

Begreppet matavfall inkluderar samtliga livsmedel som slängs, både det onödiga svinnet så som oöppnade förpackningar men också sådant som skal och kaffesump.

Av det matavfall som slängdes av hushållen år 2016 uppskattas cirka 30 procent utgöra onödigt matsvinn, alltså slängdes omkring 200.000 ton ätlig mat i sopkorgen.

 

 

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala