Trafikverket och Northland undertecknar avtal i dag

PAJALA: I dag skriver representanter för Trafikverket och Northland Resources ab under en avsiktsförklaring angående medfinansiering och samarbete kring transportlösningar för transport av järnmalmen mellan Kaunisvaara och hamnen i Narvik.

Avsiktsförklaringen avser ambitionerna vad gäller såväl finansiering av inledande studie som finansiering av kommande projekt.

Den inledande studien ska klargöra vilka åtgärder som krävs för att lösa transportbehovet på kort och lång sikt. På kort sikt gäller det bland annat den dispensansökan som Northland Resources lämnat in till Trafikverket, beträffande tyngre last och längre fordon.
Parterna kommer samtidigt att skriva ett avtal för bärighetsutredning och teknisk lösning för vägnätet mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Projektet som ska genomföras ska redovisa: teknisk lösning, där konfigurationen av fordon som axellast, antal axlar, längd på fordon med mera. Även belastningen på vägen med anledning av begärd dispens ska redovisas. Utöver det ska aktuella vägars status och hur de klarar förväntad trafikökning och axellast också utredas.

Undertecknandet sker i dag, lördag, i Pajala av Arnold Vonkavaara, Trafikverket Region Nord och Karl-Axel Waplan, vd för Northland Resources.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , , , , , ,
2 kommentarer om “Trafikverket och Northland undertecknar avtal i dag
  1. Stig Aspholme skriver:

    Detta borde vara en riksangelägenhet, som skall finansieras av statliga medel. Northland bidrar med arbetstillfällen i en glesbygd, där slipper staten undan sitt ansvar. Svenska staten tackade nej till Finlands helhets lösning med järnväg via Finland till Kemi.

  2. inte negativ bara realist skriver:

    Se om det kan bli något eller ? Inte brukar väl staten betala för oss i norrbotten.