Trycksår allt vanligare i Norrbotten

NORRBOTTEN: I årets mätning av trycksår hade var femte patient ett eller flera trycksår.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, mäter årligen förekomsten av trycksår på patienter som är inlagda på sjukhus. Vid årets mätning hade andelen trycksår ökat inom Region Norrbotten och allt fler patienter blir numer riskbedömda för trycksår och får behandling.

I år deltog 376 patienter i undersökningen, varav  71 identifierades med trycksår. Det innebär att 19,7 procent av patienterna i mätningen hade ett eller flera trycksår.

Mätningen visar vidare att hälften av dessa patienter hade trycksår redan vid ankomst till sjukhuset och att andelen patienter med risk för att drabbas för trycksår är förhållandevis hög. Hit hör särskilt personer som är äldre än 70 år, är sköra och har sjukdomstillstånd som ökar benägenheten för trycksår.

• Förekomsten av trycksår mäts på alla inneliggande patienter en särskild dag under verksamhetsåret.

• Mätningen omfattar observation, riskbedömning och journalgranskning.

• Syftet är att resultaten ska användas i det systematiska förbättringsarbetet.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar:
3 kommentarer om “Trycksår allt vanligare i Norrbotten
 1. från holmen skriver:

  det är väl personalens ansvar att vända på seniorerna….

 2. Marita skriver:

  Antingen tidsbrist eller att man helt enkelt inte bryr sig !
  Sköter man om dessa personer så behöver det inte bli trycksår. Tom trycksår som var förskräckliga kan bli hela igen med rätt vård och omsorg.

 3. Ferrum skriver:

  Om personalen är få dröjer vändningarna på seniorerna. Det är ungefär som att vända en planka på sågen i Seskarö. I väntan på att sågen drar igång då kan frivilliga söka tjänst i hemtjänst, sjukhus osv.