Två fortkörare bötfällda i kontroll

PAJALA: Under onsdagen blev två fortkörare på länsväg 395 i Erkheikki, Pajala, bötfällda.

Polisen hade en hastighetskontroll på den aktuella vägen, då ett par bilister visade sig köra fortare än tillåtet.

Patrullen fick därmed utfärda ordningsbot till dessa personer för hastighetsöverträdelse.

Polisen informerar i samband med detta att deras trafiksäkerhetsuppdrag syftar till att:

•  minska antalet döda och skadade i trafiken (trafiksäkerhetsuppdraget)
•   öka tryggheten i samhället (trygghetsuppdraget)
•  kontrollera yrkesmässig trafik, farligt gods, samt kör- och vilotider m.m. (specialistuppdraget)
•   bekämpa brottslighet (det brottsbekämpande uppdraget).

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , ,