Uppger flera orsaker till sämre resultat

Övertorneå kommun redovisar ett mindre plus än tidigare är. Det beror bland annat på att kapitalförvaltningen har gått sämre och att tekniska enheten och socialnämnden redovisar stora underskott. Foto: Marianne Berglund

Övertorneå kommun redovisar ett mindre plus än tidigare är. Det beror bland annat på att kapitalförvaltningen har gått sämre och att tekniska enheten och socialnämnden redovisar stora underskott. Foto: Marianne Berglund

ÖVERTORNEÅ: Inför kommunfullmäktige den 15 maj redovisar Övertorneå kommun ett resultat på plus 3,2 miljoner kronor. För kommunkoncernen där Stiftelsen Matarengihem, Övertorneå Värmeverk ab, samt Övertorneå Energi ab uppgår samtidigt resultatet till 7,5 miljoner kronor.

Förslaget på redovisning som kommunstyrelsen har tagit och som nu går vidare till kommunfullmäktige gör klart att det blir ett mindre plus än tidigare år. Det uppges däremot att balanskraven uppnås och några förluster från tidigare år finns inte att redovisa. Vidare sägs som tidigare år att de verksamhetsmässiga målen uppnås delvis.
Lägre avkastning än beräknat
• Nämnderna gör ett överskott mot driftbudgetramarna på 8,3 miljoner kronor där socialnämnden svarar för 9,9 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden för 1,5 miljoner. Kommunstyrelsen gör ett underskott på 3,2 miljoner
Verksamhetens nettokostnad visar ett budgetöverskott på 6,5 miljoner kronor.
• Skatteintäkter och statsbidrag är 0,8 miljoner kronor högre än budget.
• Finansnettot visar ett nettoresultat på plus 1,7 miljoner kronor vilket är 1,3 miljoner sämre än budget beroende på att avkastningen på kapitalförvaltningen har varit lägre än budgeterat. Resultatet belastas av en reavinstförlust på 1,6 miljoner kronor.
• Investeringarna uppgår till 16,8 miljoner kronor vilket är 8,0 miljoner lägre än budget.
Bättre än prognos
Driftbudgetavvikelserna utgör plus 8,3 miljoner kronor mot nämndernas egen budget. Resultatet uppges vara 2,3 miljoner kronor bättre än prognosen i augusti.
Kommunfullmäktige, revision, överförmyndare samt miljö- och byggnadsnämnd har i stort sett bedrivit sina verksamheter inom tilldelade budgetramar och barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett överskott gentemot budget.
Överskott och underskott
Tilldelade och återsökta medel från Migrationsverket har bidragit till resultatet.
Socialnämnden redovisar ett stort budgetöverskott då arbetsmarknads- och integrationsenheten uppvisar ett överskott gentemot budget på närmare 15 miljoner kronor.
De övriga verksamheterna inom socialnämndens område uppvisar totalt sett ett stort underskott, men de största negativa avvikelserna inom kommunstyrelsen finns i tekniska enhetens verksamheter. Fastighetssidan har bland annat haft flera vattenskador, vilket vi berättat om tidigare i HB.
Det konstateras att budgeterade kostnader för utredningar och konsultativa tjänster har belastat budgeten.
Revisorerna ska nu träffas och kommer att säga sitt innan förslaget kommer upp i fullmäktige.
Mörtberg kommenterar
Kommunalrådet Tomas Mörtberg (C) kommenterar resultatet så här:
– Det är ett okej resultat, men naturligtvis sämre än vi har varit vana med i Övertorneå. Det beror på att kapitalförvaltningen har gått sämre. Förlusten vid försäljningen av Restaurang Kattilakoksi gav en förlust på dryga miljonen. På grund av att fordringar på privata släpar efter belastar det resultaträkningen med 500.000 kronor. Till det ska tilläggas fem större vattenskador på över två miljoner kronor och stora pumpar som har fått repareras. Vi har utöver det satsat en del pengar på skolprojekt, som visserligen gett pengar utifrån, men även kostat en del för kommunen.
Sammanfattningsvis säger Mörtberg:
– Resultatet ligger i paritet med det vi har budgeterat. Tekniskas skador hade vi inte kunnat förutse.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , , , ,
En kommentar om “Uppger flera orsaker till sämre resultat
  1. Sebbe skriver:

    När börjar ni bygga lägenheterna till oss unga som ni lovat?