Upplever skepsis gällande vård

TORNEDALEN: Personer som identifierar sig som HBTQ+ personer är en särskilt utsatt målgrupp när det kommer till den psykiska hälsan. Det visar en färsk rapport från Region Norrbotten.

Benämningen HBTQ+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera samt personer som identifierar sig på andra sätt än att ha heterosexuell läggning och/eller vara cisperson.

Under det gångna året har ett projekt genomförts som ska öka kunskapen om dessa personers situation i Norrbotten.

Av undersökningen framgår det att flera unga HBTQ+ personer saknar tillit att vända sig till hälso- och sjukvården trots en större förekomst av psykisk ohälsa samt behov av stöd. Flera personer undviker vården på grund av oron över att bli dåligt bemött.

Undersökningen visade även att en stor del av de svarande allvarligt övervägt att ta sitt liv. Utifrån det regionala underlag som finns samt information från deltagarna som har medverkat i undersökningen, har Region Norrbotten nu möjlighet att genomföra riktade insatser som gör skillnad och kan förbättra för målgruppen.

– Projektet i stort visar på vikten av att Region Norrbotten arbetar strategiskt och långsiktigt för att främja och stärka HBTQ+-personers hälsa i länet. En stor del av det arbetet behöver bygga på ett nära samarbete med civilsamhället och HBTQ+-personer själva för att se till att rätt insatser genomförs, säger Linda Moestam, folkhälsostrateg, Folkhälsocentrum, citerad i enlighet med ett pressmeddelande.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,
2 kommentarer om “Upplever skepsis gällande vård
  1. Skolkritan skriver:

    Jag identifierar mig som brandbil, är jag i riskzon?

  2. Jens skriver:

    Brandbilar är inte i riskzonen i Norrbotten, däremot känns det allvarligt att mer än hälften av alla unga hbtq-personer försökt ta sitt liv. Vad gör vi åt det, Sven Tornberg?