Uppmanar till förberedelse på en hård brexit

TORNEDALEN: I slutet av januari skickade Tullverket tillsammans med Statistiska Centralbyrån brev till drygt 5.000 företag med rekommendationer kring hur de kan förbereda sig för en situation där handeln med Storbritannien likställs med handeln med andra länder utanför EU.

Tullproceduren kan bli något mer komplicerad och omfattar mer än vad många tror, och fler bör sätta sig in i vad en hård brexit kan innebära, uppmanar Tullverket som på sin hemsida har publicerat information för de svenska företag som handlar med Storbritannien.

För de företag som idag bara är bekanta med handel inom EU-länder kommer omställningen vara särskilt stor, menar Tullverket.

– Det handlar inte bara om att man ska betala tull för en vara, utan också om att man till exempel måste ha ett Eori-nummer för att kunna lämna tulldeklarationer och ansöka om tillstånd. Att det finns en risk för en hård brexit har nog de flesta förstått, och jag vill passa på att poängtera att man även som privatperson påverkas. Har du planer på att näthandla eller resa från Storbritannien i slutet av mars så har du all anledning att ta del av vår information, informerar Charlotte Svensson generaltulldirektör för Tullverket, i ett pressmeddelande.

Publicerad i Svenska