Utökad satsning på bredband

SVERIGE:  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att landsbygdsprogrammets stöd utökas med 850 miljoner kronor för bredbandssatsningar.

Satsningarna ska göras i de områden där förutsättningar för kommersiell bredbandsutbyggnad saknas. Tidigare har regeringen avsatt totalt 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad. Det befintliga stödet ökas nu med 850 miljoner kronor under 2017-2020, och kommer därmed att uppgå till totalt 4,1 miljarder kronor.

– Efterfrågan på stöd till bredbandsutbyggnad i landet är stort, särskilt i bygder som inte kan nås av en kommersiell utbyggnad av bredband. Denna satsning ger, tillsammans med det redan befintliga bredbandsstödet ökade förutsättningar att bo och verka på landsbygden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Publicerad i Svenska Taggar: ,
En kommentar om “Utökad satsning på bredband
 1. Riekkolan Sikste skriver:

  Förra regeringens arbetslinje införde många nya kostnader och gamla hederliga skatter ändrades till dyrare avgifter.
  Löntagarna kompenserades för det med skatteavdrag och de välbärgade fick utöver det märkliga subventioner.
  Pensionärer och annat utanförskap fick stå för omvandlingskostnaden.
  Kontentan blev självförvållad lågkonjunktur, arbetslöshet, tomma lador och en 60 miljarders revers som täckte senaste årets budgetunderskott.
  Att återställa förödelsen med en minoritetsregering är en svår uppgift.
  Bredband till landsbygden är ett steg i rätt riktning och ger säker konjunkturuppgång.