Utredning ska ge svar om Språkskolans framtid

HAPARANDA: Kommunfullmäktige har i enlighet med ett beslut från barn- och ungdomsnämnden fastställt ett svar gällande Språkskolans framtid till Torneå stad.

Kommunfullmäktige har beslutat att föreslå till Torneå stad, att om parterna kommer överens om ett fortsatt samarbete, så ska en arbetsgrupp tillsättas.
Gruppens uppgift ska enligt skrivelsen som ledde till beslutet vara att ta fram underlag samt genomföra en utredning för den gemensamma skolans framtid. Under arbetets gång ska skolans framtida placering utredas.
Ställningstagande från Finlands respektive Sveriges utbildningsdepartement ska inhämtas med syftet att utröna om departementen är beredda att förändra nuvarande beslut angående läroplanen, huvudman samt var skolan idag är belägen.
Representanterna i arbetsgruppen ska bestå av ordförandena i barn- och ungdomsnämnden, motsvarande organ i Torneå samt Torneå stadsstyrelse och Haparandas kommunstyrelse, utbildningscheferna, rektor och personalrepresentant från Språkskolan.
Gruppen ska arbeta så snabbt och konkret som möjligt för att inom kort komma fram till ett beslutsunderlag.
På gårdagens kommunfullmäktige fanns även ett tillägg i skrivelsen, lämnat av barn- och ungdomsnämndens ordförande Bengt Westman (S). Det innebar att oavsett vad Torneås svar på Haparandas förslag blir är Haparanda beredda att själva fortsätta med att driva Språkskolan.
Både kommunstyrelsens ordförande Peter Waara (S) och ledamoten Ann-Christin Ollinen yrkade bifall på tilläggsförslaget, men bifallsyrkandena samt förslaget drogs sedan tillbaka eftersom att tillägget inte hade hunnit beredas i kommunstyrelsen ännu.
Den 19 mars förväntas politiken i Torneå fatta beslut om ståndpunkt i frågan.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,
25 kommentarer om “Utredning ska ge svar om Språkskolans framtid
 1. En som brukar få rätt skriver:

  det finns bara en klok person lyssna på honom det Är Bengt Westman han kan sin sak jag håller på dig Bengt du har fötterna på jorden

 2. Förälder som gett upp hoppet skriver:

  Haparandas största högstadieskola Gränsskolan förfaller kompetensmässigt både hos elever och lärare, det är så svårt att rekrytera lärare så att de nya lärarna inte kan prata svenska, detta medför skolorna i kommunen som inte är tillgänglig för oss som inte pratar finska. Hur går detta ihop med ”Norrbottens bästa Skola”? Lärare och även elever flyr till Kalix och fler kommer det att bli. Fler föräldrar väljer redan nu att i grundskolan sätta sina barn till skolorna i Kalix. Ser inte politikerna vad som håller på att hända med skolorna i Haparanda?

 3. Förälder som gett upp hoppet skriver:

  Forts: Vi kan inte kompetensmässigt bedriva 3 högstadier, barn som pratar svenska utesluts från den kommunala elit(språk)skolan. Skolchefen: ”Era barn får inte gå på språkskolan för ni kan ju inte finska”. Är inte skolan i Haparanda till för alla? Till politikerna: Gör det enda rätta och lägg ner Språkskolan, slå ihop de tre högstadierna till en högstadieskola! detta för att klara av kompetensförsörjningen och sprida kompetensen från pedagogerna i ”elit”(språk)skolan så att det blir tillgängligt för Haparandas samtliga högstadieelever och på så sätt försöka bli ”en av Norrbottens bästa skolor”

 4. Haparandas minoritetspråk är svenska skriver skriver:

  Skolinspektionen har lämnat en anmälan till Haparanda Kommun där läraren håller lektion på finska språket. Denna utveckling är förödande. För att utveckla våra skolor till ”sveriges bästa”. Rekrytera lärare som kan SVENSKA! Detta gäller även lärarna på språkskolan. Målet är där att få helt svenskspråkiga/finskspråkiga elever tvåspråkiga.

 5. S skriver:

  Får läraren gå kvar? Vilken skola gäller det?

 6. Bengt Westman skriver:

  En rad missförstånd redovisas i några av kommentarerna. Språkskolan tar in elever från Haparanda som har svenska som modersmål, eller kan tillgodogöra sig undervisningen på svenska. Från Torneå kommer finskspråkiga elever. De finskspråkiga Haparanda eleverna kommer inte in på språkskolan med nuvarande regler.
  Sedan är det tyvärr så att det råder stor brist på behöriga lärare i några ämnen, en brist som kommer att accelerera. Därför undersöker skolan om situationen skulle vara bättre med ett högstadium. Valet är att ha lektioner eller att skipa ämnet om det inte är obligatoriskt.

 7. .... skriver:

  släng bort hela det här svammel samarbetet åt skogen med torneå och låt Haparanda bli Haparanda och inte nå ”HaparandaTornio”

 8. Förälder som gett upp hoppet skriver:

  Till Westman: På Gränsskolan är det stökigt och slagsmål klassrummen, rektorn tillåter inte lärarna att visa ut de stökiga eleverna från klassrummet. De elever som vill lära sig något får inte ut mycket av lektionstiden, nu bedrivs lektioner i ämnet tyska på finska, det hade gått bra att ha hela lektionen på tyska men läraren pratar knappt tyska, hon pratar inte engelska eller svenska utan bara finska. Vi har ställt frågan till skolchefen Arja att flytta våra barn till språkskolan och fick svaret ”Era barn får inte gå på språkskolan för ni kan ju inte finska!!”. Något missförstånd är det inte!

 9. Satsa lokalt skriver:

  Otroligt svagt av Westman (som är engagerad i skolfrågor) och övriga politiker att försöka ”kuppa” igenom ett beslut om att behålla Språkskolan och detta utan utredning, kostnads- och konsekvensanalys OCH detta samtidigt som det pågår utredning om ny skolstruktur i Haparanda med sammanslagning av skolor, högstadier mm, denna utredning borde väl även innefatta språkskolan. Det är svårt att rekrytera lärare över hela sverige, kan vi då ha tre parallella högstadier inne i Haparanda? Svaret borde vara enkelt: Nej, Det måste vara enklare att hitta behöriga lärare till en skola än till tre skolor!

 10. Bengt Westman skriver:

  På Gränskolan har stöket minskat sedan de arrangerat en mindre grupp till de elever som inte kände sig nog uppmärksammadee, stämmningen är helt annan än tidigare.
  Westman har ej försökt kupa igenom beslut att behålla språkskolan. Språkskolans goda resultat ger oss anledning att utreda om inte den modellen skall bli kvar, det låter inte särskilt utvecklande att stänga den enhet som har bästa resultaten.
  Vi fortsätter att arbeta med skolstrukturen och intensifierar rekryteringen av behöriga lärare, BUN har hitintills varit helt eniga om besluten hur vi vill utveckla skolan i Haparanda.

 11. Tuomas skriver:

  Sorgligt. Språkskolans elever klass nio kräver en helt finskspråkig undervisning i tyska. Likaså i klass åtta. Vad har de elever som har finskan som modersmål lärt sig i språkskolan? Ingenting? Har man gått åtta år i språkskolan borde man klara undervisning på svenska, men det gör man alltså inte.
  Det är nästan omöjligt att få behöriga lärare i moderna språk och no-ämnen. Speciellt när kommunens skolor helst ägnar sig åt UF och entreprenörskapet. På grund av dessa går det bort otroligt många timmar i mycket viktigare ämnen. Entreprenörskapet hjälper inte när man ska plugga på universitetet!

 12. Tuomas skriver:

  Hur många kommuner satsar lika mycket krafter, timmar och pengar på entreprenörskapsprojekt hit och dit som Haparanda? Undra på att Haparanda får så många pris i olika UF-sammanhang. Men tyvärr ger inte detta förkunskaper för fortsatta studier på högre utbildningar. Entreprenörskapet och UF speciellt på gymnasiet är mest lika med ihopspikande av mässtånd och skrivande av ett CV. Väldigt mycket tid tas också från andra lektioner och det innebär att eleverna får mindre undervisning tex i fysik, matematik, språk, kemi o.s.v och klarar sig sämre i sina eftergymnasiala studier.

 13. Förälder som gett upp hoppet skriver:

  Till Westman: Ska ni fortsätta att ha en ”elitmodell” som ger goda resultat för några utvalda elever och övriga 80% av eleverna är förpassade till en ”modell” som inte ger goda resultat! Borde inte ni politiker ge samma förutsättningar till alla elever i Haparanda? Språkskolan har alltid haft bra resultat och då är det väl på tiden att göra ett gemensamt högstadium på språkskolans ”modell”, som bevisligen ger bra resultat?

  Det är ”utveckling” att ge samtliga elever i Haparanda möjlighet till goda resultat! (det gör ni inte idag).

 14. Tuomas skriver:

  Det verkar som om beslutsfattarna har totalt tappat omdömet när det gäller skolan. De nya förstelärarna i kommunen, utvecklarna, i matematik och NO-ämnen har ingen utbildning inom NO. Den andra av dem är en lärare som aldrig har läst matematik heller. Är nog legitimerad lärare, för man blir det om man har undervisat ett ämne i minst fem år. Personen, som ska alltså utveckla matematiklärare också på gymnasiet, har undervisat klasser 1-3. Har inte heller läst högre kurser i matematik på gymnasiet. Gymnasielärarens utbildningslängd är mellan 5 och 6 år. Vad säger detta om beslutsfattarna ?

 15. Elev skriver:

  Som elev blir man uppriktigt sagt upprörd över att vuxna människor inte kan slå ihop sina kloka hjärnor och göra vettiga beslut. Språkskolan har i mina och mina kompisar ögon alltid varit den tryggaste skolan med engagerade och tillmötesgående lärare, vi hoppas att vi får behålla den tryggheten. Det är enkelt för föräldrar att prata om att utveckla en ”gemenskap” mellan dessa skolor men hur ska det gå när vissa elever skrämmer livet ur andra?

 16. Fröken skriver:

  Tuomas, är du en bitter avdankad magister?
  Du verkar vara så ”insatt” och avundsjuk.

 17. Syna skolchefens beslut skriver:

  Kommentarerna av Tuomas är mycket insiktsfulla och det ligger mycket sanning i dem. En sanningssägare behöver inte vara bitter. Kommunens företrädare, såsom Westman, kan mycket väl få höra, och tåla att höra, hur skolchefen Martinviitas nyckfulla och okunniga handlingar återverkar på elever och personal samt, som en följd av detta, återverkar dessa stolliga beslut på de kommunala skolresultaten när de jämförs med de nationella. Självklart bör vi ha ett högstadium.

 18. Familj på väg skriver:

  Vilken bra ide! Alla skolor i Hpda kan arbeta enl Språkskolans modell! Öööh, frågan är bara vad man gör med de elever som man då vägrar ta in, de som inte platsar, de som ”skrämmer livet ur andra elever”, hotar/bråkar/ misshandlar/ stör. Hmm, de har ju också rätt att gå i skola! Det blir för klurigt att räkna ut vart dessa ska ta vägen. Bättre då att behålla nuvarande modell med en Elitskola och några andra ”Skitskolor” där man kan ”dumpa skräpet”, alltså bråkiga elever. Slutsats: ni som kan, flytta till ngn annan ort eller pendla. Här kan man inte bo, politiker/ledning har helt tappat vettet!

 19. Solisten skriver:

  Språkskolan kom till som ett gemensamt projekt mellan tvillingstäderna, för att långsiktigt ”integrera” städerna. Initialt sköttes skolan som en ”elitskola” utan större överbryggning och fick då ett oförtjänt dåligt rykte. Med naturliga rektorsförändringar kom sedan skolan att hitta sin roll som en gemensam skola där eleverna mer aktivt arbetar gemensamt. Med motiverade elever och dito lärare kan det sedan bara bli bra. Urvalsgruppen har just varit elever med enbart svensktalande hem som första prioritering.
  Skolan har alltid varit ifrågasatt från Haparandainvånare och politiskt från …..

 20. Solisten skriver:

  ….Torneå som en udda fågel i boet. Med de lokalproblem som skolan sedan haft har missnöjet i Torneå flammat upp och skolan skall flyttas till Torneå, punkt. Med nya beslutsfattare i båda kommunerna är man ”lost”, vilse i samarbetet. Istället för att ivra om att flytta skolan kunde Torneå arbeta med att ta hand om det Euro-gymnasium som de för ett antal år sedan tog hand om som ett samarbetsprojekt.
  Språkskolan har många utmaningar framför sig, t ex lokalfrågan och Torneås inställning, men som skola har de gjort det bra och ska inte missunnas.

 21. från holmen skriver:

  i övriga Sverige …där bussas eleverna kors och tvärs i kommunerna för att få blandnig av eleverna och slippa en form av monokultur i skolorna

 22. Sluta svamla skriver:

  Först och främst: Språkskolan är inte en elitskola. Utmaningen har iallafall två delar som måste lösas och lokalerna är framförallt huvudfrågan då Torneå har satsat åtskilliga miljoner I att uppdatera och renovera Torneås skolor och många ser att eleverna från Torneå ska ha samma moderna lokaler då man betalar faktiskt stora belopp per elev till Haparanda som INTE har satsat på lokalerna mer än absolut nödvändigt samtidigt som elerna på språkskolan är utspridda. Andra dilemmat är att många av Haparandas föräldrar inte vill att eleverna går skola I Torneå fast man skulle få en renoverad skola..

 23. Förälder som gett upp hoppet skriver:

  JAAAA. Kalix friskola är en liten skola, har små klasser och engagerade lärare och de tar in elever även under pågående termin, (dock inte i 9:an, om barnen ska börja 9:an i Kalix så måste de skriva in sig senast innan sommarlovet börjar). Barnen kan åka med buss från Happis till och från Kalix, skoltiderna är anpassade efter busstiderna. Fn va bra, nu slipper vi Gränsskolan.

  /Förälder som ser ett hopp trots allt

 24. Förälder skriver:

  Varför all denna bitterhet?
  Ser många kommentarer som är negativa och kritiska. Vad gör NI då?! Engagera er! Engagera er i Hem & Skola, engagera er politiskt! Gör något istället för att bara gnälla.
  Rör man sig inom skolans värld, för man diskussioner med personal inom kommunen så ser man snabbt hur mycket som faktiskt görs, hur mycket man försöker lösa problem, hur personal inom kommunen är lösningsorienterade! Jag ger då en stor eloge till personalen på de olika skolorna som orkar kämpa – speciellt som kritiken haglar mot dem jämt!

 25. Förälder skriver:

  forts…
  Och nej Språkskolan är ingen ELITskola. Men givetvis kan man ta ”godbitarna ur kakan” så att säga, dvs det som är bra på Språkskolan och implementera dessa på de andra skolorna inom Kommunen.
  Att bara ha en högstadieskola är att gå bakåt i tiden. Ni som driver den idén: Har ni frågat föräldrarna vad de tycker om den? Har ni frågat barnen och ungdomarna vad de tycker om idén?