Utredning ska planera för gymnasieskolan

TORNEDALEN: Arbetsmarknadens behov av gymnasialt utbildad yrkeskompetens är stort. Idag tar var tredje elev inte gymnasieexamen inom tre år.
För att öka likvärdigheten, höja resursutnyttjandet och skapa ett bredare utbildningsutbud i hela landet, så att arbetsmarknadens kompetensbehov kan bemötas bättre har regeringen tillsatt en utredning som ska se över styrningen av gymnasieskolan.
Sedan friskolereformen har antalet gymnasieskolor ökat vilket innebär färre elever på varje skola. Konkurrensen innebär ett överutbud av populära program på vissa håll i landet, samtidigt som viktiga yrkesutbildningar är halvfulla eller saknas helt i andra delar. Många kommuner har svårt att erbjuda ett brett utbud av utbildningar. Det är främst de dyra yrkesutbildningarna som prioriteras bort.
Målet är att utredningen ska leda till förslag på en modell för hur gymnasieskolan kan planeras och dimensioneras regionalt. Utredaren ska även överväga om den regionala planeringen ska innefatta beslut som bestämmer var i en region en viss utbildning ska anordnas. Uppdraget ska redovisas senast den 3 februari 2020.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,
En kommentar om “Utredning ska planera för gymnasieskolan
  1. Östen Juntti skriver:

    Det är inte mycket yrkeskompetens man får på en treårig linje på ett yrkesförberedande gymnasieprogram . 800 timmar totalt med yrkesämnen på 3 år . Inför den gamla modellen av yrkesskola . Lärlingsutbildning är bra men blir tyvärr enkelriktad mot det som förekommer på företaget ifråga .