”Vägarbetsområden” till hösten 2018

Just nu pågår vägarbeten längs väg 99 söder om Hedenäset. Vägen kommer att lämnas i grusat skick över vintern och beläggas hösten 2018. Under hela perioden kallas det för vägarbetsområde med nedsatt hastighet. Foto: Örjan Pekka

Just nu pågår vägarbeten längs väg 99 söder om Hedenäset. Vägen kommer att lämnas i grusat skick över vintern och beläggas hösten 2018. Under hela perioden kallas det för vägarbetsområde med nedsatt hastighet. Foto: Örjan Pekka

ÖVERTORNEÅ: – Där det har grävts färdigställs nu ytan genom att finare grus läggs på och saltas in så att materialet hålls ihop. Det blir tätt och trafikerbart, men det är ändå bäst att hålla hastighetsbegränsningarna som vi satt till 70 kilometer i timmen. Vi uppmanar trafikanterna att gärna hålla lägre fart än så på de aktuella sträckorna med anledning av att det handlar om ett inte färdigställt vägarbetsområde, säger projektledare Ronald Andersson vid Trafikverket.
Klagomålen på riskväg 99 på sträckan från Hedenäset till Potila och Kalixvägen mellan Lappträsk och Björkfors.

Precis innan arbetena på de två vägsträckorna påbörjades skrev vi i Haparandabladet vad som var på gång. Det stod redan då klart att vägprojekten skulle bli färdigställda först till hösten 2018.
Med tanke på hur vägarna har sett ut och fortfarande ser ut har dock klagomålen duggat tätt. Så här säger till exempel en läsare som vill vara anonym:
– Först frästes en del av asfalten bort, med öppna grusytor, vassa asfaltkanter och en massa potthål, som följd. Man gräver baljor som mycket sakta fylls med grovt material som man låter trafikanterna köra på med risk för stenskott och andra skador på fordonen. Vi är många som kör på fel sida av vägen för att den rätta sidan är så dålig. Genom att köra slalom försöker vi undvika potthålen och asfaltkanterna. Så ska det väl inte behöva vara, säger personen och fortsätter:
– Man tänker behålla den sänkta hastigheten till nästa sommar genom att kalla vägen för vägarbetsområde. Under vintern kommer ju ingen att jobba där. Ofattbart. Hur tänker man. Bilbärgare klagar, ambulansförare ringer Trafikverket och polisen har gjort samma sak, men inget verkar hjälpa. Det är ju förenat med livsfara om inte utryckningsfordon kan fungera som det är tänkt.
Andra äger marken
På frågan varför det måste ta så lång tid svarar Ronald Andersson:
– Det krävs för att resultatet ska bli bra. Vägen måste få hinna sätta sig då vi får göra omfattande schaktarbeten och avvattningsåtgärder på grund av de problem som har varit vid många trummor och vägdiken.
HB blev uppringd av en utflyttad Tornedaling som verkat i vägbyggarbranschen nere i området kring Eskilstuna under hela sitt yrkesverksamma liv. Så här lyder hans uppmaning: De gör fel där i Tornedalen genom att de inte åtgärder området intill vägarna samtidigt, utan enbart reparerar själva vägbanan.
På synpunkten svarar Ronald Andersson följande:
– Vägdikena åtgärdar vi, men inte där utanför. Det beror på att det skulle innebära en helt annan och längre process, eftersom marken utanför vägområdet ägs av andra.
Gjort dålig väg sämre
Trots svaren från Trafikverkets projektledare vidhåller den person som vill vara anonym sin förvåning över att man över huvud taget kan riva upp en fungerande, om än dålig väg, och göra den ännu sämre.
– Att dessutom lämna den i detta skick över vintern förstår jag inte heller. Varför kan de inte göra klart sådant de påbörjat?
– Men det är klart, när man skiter i trafikanterna går ju allt, säger personen och hänvisar till att samma sak gäller även vägen från Haapakylä mot Korpilombolo som är i liknande skick. De verkar inte heller veta vad en väghyvel eller vatten och vält är för något. Använder man dessa tre maskiner blir det ju som den bästa grusvägen.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Svenska Taggar: , ,
3 kommentarer om “”Vägarbetsområden” till hösten 2018
 1. Petter-Niklas skriver:

  Konstigt att finnarna klarar av att köra på grusväg både ett och två år, under ett vägbygge. Vem som helst kan väl begripa att det är bättre om vägen får sätta sig FÖRE asfaltering.
  Jag har varit vid flera vägbyggen och det största problemet är att trafikanterna inte bryr sig om hastighetsgränserna.
  Hösten är för övrigt ett rent h-vete för vägarbeten. Allt regn skapar potthål.

  Sänk hastigheten och kör som folk så löser det sig nog.

 2. Undrande skriver:

  Det som verkade konstigt i höstas med denna vägarbete,var att efter dom fräst bort en del av asfalten så att den redan dåliga vägen blev ännu mycket sämre.
  Då tog hela arbetsstyrkan semester i 9 veckor!!!utan något gjordes efter vägen,helt ofattbart.
  Känns som någon anställt ”amatörer” till detta jobb.
  Även vi Tornedalen betalar ca 35% i skatt, så jag tycker att vägen måste repareras så snabbt som möjligt.

 3. Traveler skriver:

  Fått inhandla 3 nya däck efter dessa vägar denna höst… Och fler punkteringar lär det blir…