Vägledande dom avvärjer hot mot gruvan

Naturvårdsverket vill stoppa gruvan i Pajala då de menar att lastbilstransporterna inte följer miljötillståndet. En vägledande dom i Högsta domstolen som avser Stora Enso säger dock att transportsätt kan bytas utan att miljötillståndet påverkas. Foto: Cliffton

Naturvårdsverket vill stoppa gruvan i Pajala då de menar att lastbilstransporterna inte följer miljötillståndet. En vägledande dom i Högsta domstolen som avser Stora Enso säger dock att transportsätt kan bytas utan att miljötillståndet påverkas. Foto: Cliffton

PAJALA: Frågan om malmtransporterna med lastbil från Kaunisvaaragruvan har tidigare prövats av miljöåklagare, som lade ner förundersökningen. Bakom beslutet finns en prejudicerande dom från Högsta domstolen.
Naturvårdsverket, som vill stoppa gruvstarten i Kaunisvaara, är troligen ute och cyklar, enligt vad som kan utläsas i vägledande som från Högsta domstolen.

I förra veckan gick i princip alla medier i Norrbotten stort ut med att gruvstarten för Kaunis Iron till sommaren kunde stoppas. Man intervjuade miljöjuristen vid Naturvårdverket, Frida Rudsander, som menade att det skulle bli svårt att bedriva gruvverksamheten med samma logistik som Northland, eftersom det bröt mot gruvans miljötillstånd.

Naturvårdsverket gick ut med en skrivelse om detta till Kaunis Iron.

HB gick till botten
Haparandabladet har gått till botten med frågan och undersökt hur det gick för en anmälan om miljöbrott i samma fråga, som länsstyrelsen gjorde efter viss tvekan. Landshövding Sven-Erik Österberg var tveksam om huruvida ett brott förelåg – och han fick också rätt.

Anmälan handlades av kammaråklagare Aino Alhem vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inom Åklagarmyndigheten.  Hon lade ner förundersökningen 24 mars 2016 och hänvisade till en dom i Högsta domstolen från 21 juni 2004. Det målet gällde huruvida Stora Enso i Hyltebruks massa- och pappersfabrik hade brutit mot sitt miljötillstånd genom att välja ett annat transportsätt för sina produkter än vad som hade angivits i ansökan om miljötillstånd för produktionen.

Högsta domstolen slog fast att transporterna inte hade att göra med miljötillståndet för produktionen.

Åklagaren Aino Alhem kom fram till att den domen var prejudicerande för gruvan i Kaunisvaara.

När Northland sökte och fick miljötillstånd av dåvarande Gränsälvskommissionen så angav man transport till finska sidan. Senare ändrades man sig och införde en logistik som innebar lastbil till Svappavaara och därifrån tåg till Narvik. Kaunis Iron ska använda samma logistik.

”Transporterna ingår inte”
Både styrelseledamoten Per-Erik Lindvall och platschefen Åsa Allan har tagit Naturvårdsverkets skrivelse med viss ro, eftersom man känt till miljöåklagarens prövning.

– Vi ser det som att frågan redan är prövad, säger Åsa Allan. Högsta domstolen har slagit fast att transporterna inte ingår i miljötillståndet för produktionen i ett liknande fall.

Planeringen av en gruvstart sommaren 2018 pågår med andra ord enligt tidtabell.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , ,
13 kommentarer om “Vägledande dom avvärjer hot mot gruvan
 1. Bara och köra på som sist ! skriver:

  Regler och miljöbrott glöm det, gäller inte här som sist. Bara och kör som sist utan tillstånd de funka då och kommer garanterat och funka nu oxå, absolut ingen kommer och stoppa gruvan om de startar fast i morgon. Det ställer sig ingen polis och gör stopptecken vid vägen. Tillstånd hit eller dit behövs inte för gruvan gasa bara på och kör på !
  Ingen stoppar dessa herrar.

 2. Tornedaling skriver:

  Våra myndigheter, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, har konstiga drivkrafter. Var finns tjänstemannahedern med saklighet, kunnighet och ämbetsmannansvar? Hur kan Naturvårdsverket ***inte*** känna till HD-domen och åklagarens tidigare beslut? Slarv?

 3. Observer skriver:

  Exakt Tornedaling, en stor fara är när den politiska makten flyttats till byråkrater på olika myndigheter eller rättare sagt den tagits av verk och myndigheter.
  Vi har en tendens i Sverige att efter förhandlingar och nya lagtexter ställa oss frågan vad det var vi egentligen ville eller kommit överens om.
  Sedan finns det på individnivå tjänstemän som fullständigt missförstått sin roll, medvetet eller ej.
  Vi måste tillåta oss en viss för att inte säga ganska stor påverkan av miljön, ex skogen för att upprätthålla välfärd, arbetstillfällen och det ger exportinkomster som vi är så beroende av.

 4. Skolkritan skriver:

  På ett sätt rätt sjukt hur man får avvika får en så avgörande punkt som lastbil istället för tåg, miljöförstöringen är betydligt större med lastbil, hur kan det inte ha med miljön att göra?

  Sverige är korrupt, när det kommer till arbetstillfällen spelar lagar ingen roll, gruvan ska öppna och det får kosta vad det kosta vill.

 5. Jan-Erik skriver:

  Märklig artikel. En del av de lagrum som HD-domen byggde på kommer att ändras vid årsskiftet. Jag är faktiskt en smula förvånad över att vare sig gruvbolagets företrädare eller HB:s skjutjärnsreporter är medvetna om detta.

 6. Lars Pekka skriver:

  Jan-Erik – och vad innebär i så fall lagändringen? Vilket lagrum? Är den beslutad av riksdagen? Kan en myndighet som Naturvårdsverket agera utifrån en kommande lag? Berätta, du som vet!
  Lars Pekka, artikelförfattare

 7. Jan-Erik skriver:

  Lars Pekka, det tänker jag definitivt inte göra.

  För några år sedan hängde HB ut en invandringskritiker som lagt upp bilder på hakkorsbeprydda flygplan på Facebook. Jag tycker inte att man ska hjälpa media som sysslar med sådana saker.

  Dessutom finns ett visst underhållningsvärde i att klåparna hos gruvbolaget gör bort sig offentligt på det här sättet. Jag menar, hur ska man kunna klara av att driva en gruva om man inte ens kan hålla koll på relativt enkla juridiska saker som ändringar i en av de få lagar som påverkar gruvdriften?

 8. Örjan Pekka skriver:

  Hej Jan-Erik,
  Det du kallar ”uthängning” rörde en person som ledde en förening med elitverksamhet, som var beroende av såväl medlemmars som sponsorers och kommunens stöd. Publiceringen rörde en offentlig persons agerande. Det som denne delade och uttryckte i sociala medier var betydligt mer graverande än flygplan med hakkors.
  Mvh
  Örjan Pekka
  Ansvarig utgivare Haparandabladet/HBwebben.se

 9. Hujakoraskasellä skriver:

  Det är väl inte transporterna som är miljöhotet. Isåfall har vi större hot efter alla vägar. Om malmen körs på lastbilar som går var 6’e minut vid full kapacitet och resan tar 2 timmar,lite förenklat, så innebär det, att en ögonblicksbild visar att det befinner sig mellan 35-40 bilar på sträckan Kaunisvaara – Svappavaara. 16 mil. Motsvarar sträckan Haparanda – Norrfjärden efter E4an. Eller Stockholm – Norrköping. Hur många lastbilar av mycket äldre och risigare modeller, trafikerar de sträckorna under samma tid. Lastbilarna som körde malmtransporterna var ”top of the line” miljömässigt.

 10. Jjjjjjjjj skriver:

  Sverige börjar likna Nordkorea , där står saker still. Lastbilar m.m. Verkar vara nvv:s mål. Kanske skulle funka med häst och vagn, men det är väl nå miljömål där också.

  De är inget annat än parasiter som lever på skattepengar.

 11. Jan-Erik skriver:

  Äsch, det är ju ändå snart jul…

  Det som hänt är alltså att ett stort antal ändringar införts i Miljöbalken. Bland annat har nyckelparagrafen 16 kap. 7 § fått en ny lydelse. Det är en tolkning av den här paragrafen som legat till grund för det juridiska kryphål som Northland utnyttjat för sina transporter. Förvisso handlar det här främst om en språklig revidering, men icke desto mindre förtydligas nu vad som ska tas med i en bedömning av ett miljötillstånd.

  Man bör också ha i åtanke att Northlands malmtransporter aldrig prövats i domstol.

 12. Vildlaxen skriver:

  Det är transporterna som lyfts fram som huvudfråga, där kan de på ett enkelt sätt få med sig opinionen.
  Det är utsläppen i vatten via läckande Sandmagasin och Överbördning av gruvvatten från den underdimensionerade klarningsbassängen till Torneälv som innehåller ammoniak, svavel och tungmetaller som är det stora miljöhaveriet, detta måste åtgärdas innan start. Miljöpåverkan är en del av gruvdrift och det bör Koncessionshavare förstå och kunna finansiera, finns beskrivet i Minerallagen.
  Har Finansiärerna till KI inte vilja att hantera miljön, så bör de fundera på om de ska utöva gruvdrift.

 13. Vildlaxen skriver:

  fortsättning..
  Sedan kan man även fortsättningsvis ifrågasätta om Kaunis Iron är lämpliga att överta miljötillståndet och om de är lämpliga som Koncessionshavare. Har de kompetensen att driva gruva, har de en kompetent miljöchef, har de tagit höjd i finansieringen för miljöåtgärderna och har de finansiering för återställning?