Var tredje elev klarar inte gymnasiebehörighet

 

Skolområdet i Övertorneå med högstadiet närmast och övriga skolor längre bort i bild. Foto: Marianne Berglund

Skolområdet i Övertorneå med högstadiet närmast och övriga skolor längre bort i bild. Foto: Marianne Berglund

ÖVERTORNEÅ: Endast 64,1 procent av eleverna i årskurs nio vid Svarträvens skola i Övertorneå är i år behöriga att söka till gymnasiet. Det gäller såväl till yrkesprogram, som till naturvetenskapligt och tekniskt program. Nu har skolan på sig till den 10 mars 2017 att åtgärda den här och andra påtalade brister. 

Att det var så illa ställt framkom när Skolinspektionen gjorde ett tvådagarsbesök i Övertorneå den 26-27 oktober.
Vid en jämförelse mellan 64,1 procent för eleverna vid Svarträvens skola ska sägas att andelen i övriga riket är följande: För yrkesprogram gäller 83,1 procent av eleverna som är behöriga och för naturvetenskapligt och tekniskt program gäller 79,4 procent av eleverna.
Redovisas i mars
I rapporten från Skolinspektionens besök konstateras att arbetsron är god vid Svarträvens skola, samt att den förbättrats från föregående år. Samma sak gäller angående åtgärder vid kränkande behandling, undervisning och lärande, bedömning och betygssättning, förutsättning för lärande och trygghet, samt styrning och utveckling av verksamheten. Däremot anges brister vad gäller Extra anpassningar och särskilt stöd och det är på den punkten redovisning över vidtagna åtgärder ska ske senast den 10 mars 2017.
Inga formella anmälningar
Det åligger, som Skolinspektionen skriver, ansvar att vidta åtgärder för att rätta till brister så snart de uppkommer.
– De rutiner som finns är inte kända i verksamheten och efterlevs inte heller. Det leder till att några formella anmälningar om särskilt stöd inte görs av personal till rektor. De särskilda stödåtgärder som eleverna får föregås därför inte heller av beslut om åtgärdsprogram.
Exakt hur det här arbetet ska läggas upp anges också i rapporten från besöket.
Svanstein och Hedenäset bra
Rektor Maria Carlsson överlåtar åt barn- och utbildningschefen Lena Hannu att kommentera situationen.
– Vi är väl medvetna om det här och jobbar med att alla elever ska nå måluppfyllelsen att komma in på gymnasiet, som är en viktig förutsättning i dag. Oavsett kön ska alla klara det.
– Hela tiden måste vi ifrågasätta oss själva och fråga oss vad vi kan göra ytterligare. Vi har till exempel en lärarbehörighet på 95 procent, men strävar att få hundraprocentig behörighet. Vi har minskat på elevgrupperna genom att sätta in extra lärare och vi frågar oss hela tiden vad vi kan göra bättre.
Hannu konstaterar att måluppfyllelsen är större för Svanstein skola Diamanten och Hietaniemi friskola.
För Gränsälvsgymnasiet anmärks på kvalitetsarbetet. Där gäller att säkerställa att alla elever får det som de behöver och att åtgärder sätts in för att minska frånvaron.
Vi har även sökt ordföranden, Åke Fagervall (Ns) för kommentar utan att lyckas. Vid nämndens nästa sammanträde, den 13 december, kommer Skolinspektionens beslut upp.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , ,
26 kommentarer om “Var tredje elev klarar inte gymnasiebehörighet
 1. sosse skriver:

  beklagligt, från länets bästa skola till detta resultat. har alltid tyckt att typ pisa resultat och företagsbarometern om bästa företags kommun är bara helt godtyckliga. inget och egentligen tro på förutom för populistiska höger politiker. tex för en liten kommun kan de bero på en negativ inställning från ett eller två företag som helt enl lagens krav fått avslag på ett byggnadslov , ja då åker kommunen från en topplacering ett år till en botten notering kommande år….tycker företagarna ska sluta med dessa högervridna undersökningar….

 2. Knapsu skriver:

  Om man slutar att eller inte har möjligheten att förvanska den statistik som skickas in så kommer sanningen fram.

 3. ötå-bo skriver:

  Så går de när borgarna har makten!

 4. ötå-bo skriver:

  Med skolchef Hannu går resultaten ner! Man kan ju fundera vilken kompetens hon har som förordnat Pello-projektet, eller är de att följa borgarna för att behålla tjänsten?

 5. Svenska språket skriver:

  Även i Haparanda är resultatet uselt. Men att i 9-an åtgärda detta är ju lite sent….. Jag tror att det är dags att säga högt att eleverna är utan svenska språket. Eleverna blir utan modersmål när läsinlärningen på hemspråket fortgår genom hela skolgången.

 6. Kommunbo skriver:

  Skolchefen vägrar att fördela nyanlända till de tre skolor som finns i kommunen. Alla ska gå i Övertorneå. Det leder till att koncentrationen av nyanlända blir så hög i Övertorneå att skolan inte klarar att stötta alla eleverna. Dessutom drabbas även övriga elever då det blir stora skillnader i kunskapsnivån när halva klassen har en helt annan skolbakgrund. Kortsiktigt och egoistiskt agerat av beslutsfattarna. Bakläxa och kvarsittning till BUN-ordf, skolchef och främst till Tomas ggr 2 som skrämt iväg kompetens från kommunen till förmån för JA-sägare.

 7. marjatta reineholm skriver:

  Jag är f.d gränsbo och har bestämda uppfattningar om detta samt äv. egen erfarenhet plus har jobbat i ett yrke där man i möte med olika kulturer ser ovh hör hur illa det kan vara med inlärningssutationen för eleverna… Häri inverkar olika faktorer som gör att elever helt enkelt inte hänger med i undervisningen…

  <<<<< en del föräldrar har dåliga kunskaper i sitt eget modersmål och därvid ett ointresse att handleda sina barn i svenskan och andra ämnen…. de föräldra har helt enkelt inte själva ofta klarat sin egen grundsskoleutbildning…

 8. Ekström skriver:

  Beror kaoset på eleverna eller lärarna? Nej tror inte det. Måste vara en ledningsfråga. Rektorsbyten varje år och en svag skolchef skapar förstås oro och instabilitet när fokus läggs på fel saker som namnbyten, besparingar och minskad tillit till personalen.

 9. edelweiss skriver:

  Det är väl hemspråket som är modersmålet. Svenskan är skolspråket.

 10. svensk skriver:

  Förstår man inte vad som står i läroboken så måste man få hjälp med översättning. sedan är vi några som är blygsamma och inte vågar påbörja meningen med stor bokstav.

 11. edelweiss skriver:

  Denna nyhet verkar återigen sortera under rubriken ”kryptiska meddelanden” som så ofta händer med bladet. Kan inte bladet komplettera med en rapport om hur många utrikiska elever som ingår i gruppen ej godkända. Här lockar man ut folk att kritisera skolledningen av ren illvilja. Dessa kan väl inte trolla med knäna. Bästa bladet tala om sanningen om det finns någon.

 12. Knapsu skriver:

  Det hänger inte på de nyanlända som många verkar tro. Läs statistiken. I Övertorneå blir det rent löjligt att prata om nyanlända där det historiskt sett varit få som haft svenska som modersmål någonsin i skolorna. Svaret på dåligt resultat får ni söka på annat håll.

 13. från holmen skriver:

  Söderöver i riket så är just dom invandrartäta skolorna som är dyrast i drift samt presterar sämst per elev. Kan man inte skolspråket så blir det inte mkt.

 14. edelweiss skriver:

  Ingen har påstått något om de nyanlända. Frågan är finns det nyanlända bland de som inte klarar gymnasieinträdet och i så fall hur många? Det är denna gåtfulla nyhetsförmedling som ställer till det.

 15. Magistern skriver:

  edelweiss. Orsaken till de dåliga resultaten ska ska skolan svara på, inte journalisten. Skolchefen säger att de strävar efter 100% lärarbehörighet och att minska elevgrupperna. Varför är nyhetsförmedlingen gåtfull? Tycker det är svaren som är gåtfulla i så fall. Jättebra att Hb granskar kommunen. Det finns mycket skit i hörnen. Det är rena lekstugan när det kommer till rekryteringar och därmed får kommunen inte in personer med rätt utbildning. Kompisar som säger ja, går före och facket vågar inte agera.

 16. Iakttagare skriver:

  Det stämmer att det finns mycket att göra. Jag tycker att rektorer, skolutvecklare och skolchef borde få bättre inblick i hur det är inne klassrummen. Hur bedrivs undervisningen? Det behövs förändring som leder till utveckling. Det verkar som att allt står still och stampar. ” En god lärare är bättre än en hylla full med böcker”.

 17. irriterad lärare skriver:

  Det är inte bara eleverna som saknar behörighet… Inom BUN verkar det inte vara så viktigt. Hela verksamheter drivs av obehöriga, tjänsterna annonseras aldrig ut, plötsligt hör man bara hur den ena och den andra fått jobb. Kommunchefen har väl lärt upp Skolchefen hur man gör för att fuska när det ska rekryteras folk. Skulle det granskas skulle kommunen få betala ganska många böter, precis som anställningen av gymnasierektorn. Den rekryteringen som Mörtberg uttalade sig om i Hb med ”inget konstigt med det”. Bevisligen var det mycket som var konstigt med det.

 18. Knapsu skriver:

  Granska hur de lärartjänster som legat ute i höst rekryterats till. Gäller för övrigt friskolan också. Släkt och vänner går först.

 19. Undersköterskan skriver:

  Friskolan är en fristående verksamhet och får själva välja vem de anställer. Går ej att jämföra med kommunen. Håller dock med om att kommunen borde granskas vad gäller rekryteringar. Inom alla verksamhetsområden.

 20. Förälder skriver:

  Jag är förälder till barn på Hietaniemi friskola. Vad jag vet är ingen av personalen släkt med varann, möjligtvis någon kusin på långt håll.
  För övrigt är det nästan oundvikligt att personal är släkt med varandra på mindre orter, oavsett vilken verksamhet det handlar om.
  Det viktiga för mig som förälder är att mitt barn är trygg, ses som individ och får en bra skolgång där barnet lär sig att ta ansvar för sina studier. Jag är mycket nöjd med skolan och elevernas resultat på friskolan talar för sig själv.

 21. orolig mormor skriver:

  Håller med ”irriterad lärare”. Är mormor med viss insyn i skolans värd. Det har dessutom blivit så rörigt med en massa olika lärare som kommer och går. Det verkar vara som ”högstadiestuk” redan för de unga eleverna. Nej, tacka vet jag en lärare eller två i varje klass. Ni som styr och ställer vakna innan det är för sent.

 22. orolig mormor skriver:

  Här är mormor igen. Har faktiskt hört att på skolan i Hedenäset är det helt annat. Där är det lugn och ro. Inget spring hit och dit. Ett studiebesök för de styrande där eller…

 23. Knapsu skriver:

  Förälder: varken friskolor eller kommunala skolor slipper undan kravet på behörighet.

  Övertorneå kommun är hemskt skickliga på att fuska med statistik också när det gäller behörighet. Tjänstetillsättningen är ett skämt. Flera tjänster som tillsatts har inte ens annonserats. De som ändå annonseras är bestämda på förhand.

 24. Utflyttad ungdom skriver:

  För en som gått på ötås högstadiet för ca 7-9 år sedan så är jag inte förvånad. Vet inte om det fortfarande är samma lärare och vet att det inte är samma rektor men jag upplevde det som att många lärare inte såg eller brydde sig om någon elev hade svårigheter i något ämne. Detta gör mycket i frågan om man blir godkänd eller ej känner jag. Sen kanske lärarna bryr sig men det är för stora klasser så man missar dem som har det svårare eller känner sig omotiverade. Så mycket hänger på lärarna anser jag men även på eleverna som i dagens samhälle inte verkar bry sig om att ha en utbildning.

 25. En annan förälder i Hedenäset skriver:

  Knapsu. Nog har friskolan behöriga lärare. Så långt det är möjligt. Det är väl lärarbrist i hela landet. Vi är jätte nöjda som föräldrar. Besök skolan! Jag gissar att de välkomnar er. Det gjorde de med oss iaf.

 26. edelweiss skriver:

  Är det någon som vet hur många nytillkomna det finns i klassen och hur många av dem klarar eventuellt inte godkänt. Vi famlar ju i blindo om vi inte får fakta på bordet.