Varannan Norrbottning upplever vården jämlik

NORRBOTTEN: Bara varannan tillfrågad Norrbottning anser att vården är jämlik och ges på lika villkor för hela befolkningen.

Detta enligt Vårdbarometern, som är en befolkningsundersökning om hälso- och sjukvården i Sverige.

Att vården inte uppfattas som jämlik förklarar de tillfrågade med att människor inte får vård på samma villkor som andra på grund av deras ålder, socioekonomiska situation och var man bor.

Vidare anser 67 procent av de tillfrågade Norrbottningarna att väntetiderna till hälsocentraler och sjukhus är rimliga, medan 75 procent anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: