Vården vid KOL och astma måste förbättras

TORNEDALEN: Vården vid astma och KOL måste bli bättre visar en utvärdering som Socialstyrelsen har genomfört. 

Närmare 800.000 personer i Sverige har astma och 400 000-700 000 personer har KOL och varje år avlider cirka 3.000 personer till följd av sjukdomen. Dödligheten i KOL ökar i synnerhet bland kvinnor. På grund av det tog Socialstyrelsen år 2015 fram nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Uppföljningen tre år senare visar nu att långt ifrån alla verksamheter följer råden.

– Rökning är den främsta orsaken till KOL i Sverige. Därför måste samtliga patienter med KOL som röker, erbjudas rökavvänjning. Det har högsta prioritet i riktlinjerna, men flera verksamheter gör inte detta idag. Vården måste också bli bättre på att använda spirometri, alltså lungfunktionsmätning, för att upptäcka astma och KOL, säger Christina Broman, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Inom den specialiserade vården har 7 av 10 verksamheter angett att de erbjuder patienter rökavvänjning. Många kommuner ansvarar idag för hemsjukvård i ordinärt boende, men utvärderingen visar att i stort sett ingen kommun tagit del av riktlinjerna om vård vid astma och KOL.

Mellan 8 till 10 procent av befolkningen över 45 år är drabbade av KOL, men endast cirka 30 procent är diagnosticerade.

10 procent av befolkningen har astma, och det är lika vanligt bland barn som bland vuxna.

Publicerad i Svenska
3 kommentarer om “Vården vid KOL och astma måste förbättras
  1. Risto skriver:

    Inget om Happis, Ötå eller Pajala? Jag tycker att nyhetsvärdet skulle ha blivit högre om ni i samband med denna artikel kollat upp hur det ligger till i Tornedalen.

  2. Mad Max skriver:

    Vården angående KOL är under all kritik i Haparanda. Jag har egna erfarenheter av det.

  3. Risto skriver:

    Mad Max ganska intressant iaktagelse men vad jag förstår så finns det ststistik på hur det ligger till och att gå på enstaka (en) erfarenheter så kan jag säga att det kommer man inte långt med, för i Haparanda är man överlag kritisk mot myndigheter överlag, det klagas mkt. Nu kanske det blev ett sidospår. Själva medicineringen har gått framåt väldigt mkt, hur ser ex medicineringen ut etc. i gämförelse med länet/riket.