Vårdrelaterade infektioner minskar

NORRBOTTEN: Av alla patienter i Norrbotten hade 7,4 procent en vårdrelaterad infektion, vilket är en minskning för tredje året i rad.

Enligt ett pressmeddelande från Region Norrbotten uppges vidare att snittandelen i riket är nio procent, medan det nationella målet är högst fyra procent.

Mätningarna uppges vara observationsstudier som genomförs under vecka 12–13 på alla inneliggande patienter på en avdelning, och omfattar alla personer inskrivna i slutenvård.

– En av de viktigaste åtgärderna för att undvika infektioner är att följa Socialstyrelsens råd om basala hygien- och klädregler och även där ligger Norrbotten bättre till än riksgenomsnittet, uppger Eva Sjölund som jobbar med patientsäkerhet inom Region Norrbotten.

Socialstyrelsen definition av vårdrelaterade infektioner är: ”Infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning”.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,