Världsdagen för psykisk hälsa

NORRBOTTEN: Den 10 oktober varje år infaller Världsdagen för psykisk hälsa.

Dagen instiftades av FN-organet WHO år 1992 i syfte att öka medvetenheten och förståelsen för psykisk hälsa och ohälsa.

Under dagen arrangeras det runt om i landet föreläsningar i ämnet.

Enligt Folkhälsomyndigheten uppger 73 procent av befolkningen att de har ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande. Det innebär att hela 27 procent inte känner så.

Fram till elvaårsålder trivs flickor och pojkar bäst med livet. 91 procent uppger att de har ett högt psykiskt välbefinnande. Men därefter går det nedåt, framför allt för flickor.

”För 13- och 15-åriga flickor är motsvarande andel 76, respektive 73 procent medan andelen för pojkar i samma åldrar är det 88 respektive 85 procent”, uppger Folkhälsomyndigheten.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: