Varnar för att taket kan rasa

PAJALA: I våras rasade innertaket på det nedlagda badhuset i Korpilombolo in. Nu uppmanar Pajalabostäder allmänheten att inte vistas på byggnadens tak.Badhuset förvaltas av Pajalabostäder och stängdes i början på 2016 efter beslut av politiken i Pajala kommun.
Beslutet mötte motstånd och två föreningar visade intresse att ta över driften av badhuset. Det blev således inte aktuellt.
Om verksamheten i badhuset hade fortlöpt skulle omfattande restaureringsarbeten behövt genomföras. Taket på byggnaden har under lång tid varit i dåligt skick.
– Man kunde redan för ett par år sedan se att innertaket börjat svikta inåt, säger Magnus Pekkari, vd på Pajalabostäder.
I ett första skede trodde man att taket började bli dåligt på grund av yttre påfrestningar och läckage, ny tjärpapp lades på yttertaket. Men problemet kvarstod, och i våras visade det sig vara större än vad någon kunnat ana. Taket rasade in i badhuset.
– Den tuffa miljön inne i badhuset har gjort att bjälkarna ruttnat, och då gått av, säger Magnus Pekkari.
Farlig aktivitet
Boende i Korpilombolo har vid ett flertal tillfällen noterat personer som vistas på tak till olika fastigheter. Bland annat i samband med inbrottet och skadegörelsen i arbetsstugan för ett par veckor sedan.
Pajalabostäder uppmanar nu allmänheten att inte ägna sig till att klättra upp på byggnader, i synnerhet inte på det nedlagda badhuset.
– Det är ju viktigt att man inte är där och springer uppe på taket på grund av säkerhetsskäl, säger Magnus Pekkari.
Ska byggnaden rivas?
– Det troliga är att vi kommer göra någon form av rivning men i och med att den är sammanbyggd med gymnastiksalen så måste man tänka till, för den vill vi ju ha kvar. Det kommer inte att bli förrän till våren nästa år i bästa fall, Säger Magnus Pekkari.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , ,