Varnar för svag is i älvmynning

HAPARANDA: Haparanda stad har gått ut med en varning för svaga isar i Torneälvens mynning i höjd med Cape East.

Att isarna är  svaga, trots långvarig kyla under januari, uppges bero på att renat vatten släpps ut från reningsverket, vilket påverkar isens kvalité. ”Området är stort, respektera skyltningen!”.

Vidare uppges att isen kan vara svag även närmare järnvägsbron, samt att uppkörda skoterspår över älven inte är någon garanti för att isen håller.

Summa summarum, var försiktig!

Publicerad i Haparanda, Svenska