Varning för älg på E4 vid Vuono

HAPARANDA: Vid 07-tiden på fredagsmorgonen betade tre älgar intill E4 på sträckan mellan Leppikari och vägskälet till Vuono närmast centralorten. Älgarna befann sig på sidan med körriktning in mot Haparanda.  Trafikanter som färdas längs med E4 väster om Haparanda uppmanas att hålla koll på vad som eventuellt kan röra sig vid och på vägen samt anpassa hastigheten efter begränsning.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN