Varning för vilt

NORRBOTTEN: Under hösten rör det sig mycket vilt kring vägarna. Varje timme inträffar fler än fem viltolyckor i Sverige.

Det innebär att över 45.000 fordon varje år är inblandade i viltolyckor. Några tips att tänka på för att minska risken att drabbas är.

Håll hastigheten, på så sätt ökas möjligheten att hinna se faran. Var särskilt uppmärksam vid skymning och gryning då djuren är som mest aktiva.

Ett tips är också att använda sig av Viltolycksrådets hemsida där man kan få information om var viltolyckor har inträffat.
Om du kolliderar med vilt är det viktigt att varna andra trafikanter, om djuret avlider sätt ut en varningstriangel. Alla viltolyckor ska alltid rapporteras till polisen.

Publicerad i Svenska Taggar: ,