Varning: Renar på E4 väster om Salmis

En renflock har tagit sig förbi viltstängslet på E4 strax väster om Salmis. Foto: Monica Olsson

En renflock har tagit sig förbi viltstängslet på E4 strax väster om Salmis.
Foto: Monica Olsson

HAPARANDA: Just nu, klockan 12.10 befinner sig en renflock på E4 mellan Salmis och Pellinpää i körriktning mot Nikkala. 

Flocken är således på fel sida om viltstängslet och trafikanter uppmanas till vaksamhet vid passage på sträckan.

Det är oklart om aktuell sameby har varskotts.

UPPDATERING 12.20

Enligt en ytterligare inkommen rapport till HB så har renflocken nu rört sig längre österut på E4, mot riktning Haparanda och befinner sig i skrivande stund i närheten av den västra infarten till Salmis.

Publicerad i Svenska