Vattenläcka i Säivis

HAPARANDA: Sedan måndag eftermiddag pågår en sökning efter en vattenläcka i Säivis, i Haparanda kommun.

Ingen fastighet uppges vara utan dricksvatten eftersom kommunen, tills läckan är åtgärdad, regelbundet fyller på i vattensystemet.

Haparanda kommun uppger på hemsidan att läckor kan ibland uppstå i fastigheter som används kanske enbart sommartid och helger. ”Därför uppmanar kommunen att ägare till sådana fastigheter ser över sina egna va-installationer”.

Den som upptäcker läckage eller onormal åtgång på vatten bör omgående kontakta kommunen, antingen på telefon 0922-260 00 eller 0922-26063 så att felet kan åtgärdas

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: ,