Vill bygga grill och vindskydd i skärgården

HAPARANDA: Under året har kommunen satsat på frilufts- och skärgårdsutveckling. Tillgänglighetsanpassning i form av nya spångar har anlagts på ön Hanhinkari, samt senast i Tromsöviken på Seskarö, nu under hösten.

Satsningen på att göra skärgården till ett mer attraktivt besöksmål fortsätter under kommande år.
Tidigare i veckan lämnade fritidsenheten in en ansökan till Länsstyrelsen i Norrbotten om dispens från strandskyddet på ön och nationalparken Seskarfurö.
Planen om tillstånd beviljas är att ställa ut en grill och ett vindskydd, samt ett vedförråd på badstranden.
Ärendet hanteras nu av länsstyrelsen och den beräknade handläggningstiden är mellan åtta till tio veckor.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,