Vill bygga modernt reningsverk på Seskarö

IMG_6588

Den ålderstigna infiltrationsanläggningen på Seskarö togs i bruk 1970. Återkommande problem med läckage av illaluktande avloppsvatten gör nu att VA- och avfallschef Sofia Rosendahl begär åtta miljoner kronor av politikerna för att kunna bygga ett modernt reningsverk. Foto: Leif Svanberg

SESKARÖ: Haparandas VA- och avfallschef Sofia Rosendahl begär åtta miljoner kronor för att kunna bygga en modern anläggning med teknisk, biologisk och kemisk rening på Seskarö.

– Min skrivelse till fullmäktige ligger färdig och jag äskar om investeringspengar för att börja projektera i år. Men anläggningen kommer att vara i drift först under 2017, säger hon till Haparandabladet.

Den ålderstigna infiltrationsanläggningen på Seskarö togs i bruk 1970 och HB har tidigare berättat om allvarliga problem med läckage. I oktober 2012 slog Seskaröbon Villy Hansson larm om rinnande, illaluktande avloppsvatten utanför anläggningen.

Hansson hade då under flera års tid försökt uppmärksamma kommunens dåvarande verksamhetsansvarig, HTFAB:s (Haparanda teknik & fastighets ab), men konstaterade att inget hände.

Efter larm och polisanmälan om misstänkt miljöbrott, togs prov på avloppsvattnet som visade höga halter av kolibakterier. Kommunen avsatte tre miljoner kronor till åtgärder för att försöka få ordning på anläggningen.

Men problemen har fortsatt. I mars klargjorde Rosendahl att anläggningen inte kommer att klara den ökade mängd avloppsvatten som vårsmältningen innebär.

– Avloppsvatten pumpas då till en slambassäng, som till konstruktionen inte är avsedd för att detta ändamål. Vårsmältningen gör att inkommande flödet till anläggningen troligtvis kommer fortsätta öka successivt. Risken bedöms därför som stor att bassängerna/brunnar svämmar över och att avloppsvatten läcker ut till omgivningen. Åtgärder bör därför vidtas snarast för att undvika detta, skriver miljöinspektör Andreas Nyberg i en tillsynsrapport.

Rosendahl bedömer därför att den slitna anläggningen måste bytas ut mot ett modernt reningsverk.

– Min skrivelse ska upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 maj, sen i fullmäktige den 13 juni. Jag uppskattar att det behövs ett tillskott på åtta miljoner kronor för att kunna bygga en modern anläggning med mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Problemen med den 46 år gamla gamla infiltrationsanläggningen på Seskarö fortsätter.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,