Vill bygga sex vindkraftverk i Västra Nikkala

HAPARANDA: Nordisk vindkraft ab vill arrendera 226 hektar kommunal mark väster om Västra Nikkala. Först i planeringen står sex vindkraftverk i närheten av Kivijärvi.

Enligt gällande regler ska en årlig ersättning på tre procent av arrendatorns årliga marknadsmässiga bruttointäkt, utbetalas till fastighetsägaren. Ersättningen får dock inte understiga 40.000 kronor per installerad megawatt (MW). Startavgiften är 5.000 kronor.

Mark- och exploateringschef Fredrik Nestor föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att teckna arrendeavtal med Nordisk Vindkraft beträffande fastigheten Haparanda 12:1, skifte 8.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,