Vill ha svar på fråga om mobbning

 

Vänsterpartisterna Christina Snell-Lumio och Rolf Mäkitalo ställer frågor gällande uppgifter om mobbning och svartlistning inom kommunen. Svar kommer vid fullmäktigesammanträdet den 15 maj. Foto: Marianne Berglund

Vänsterpartisterna Christina Snell-Lumio och Rolf Mäkitalo ställer frågor gällande uppgifter om mobbning och svartlistning inom kommunen. Svar kommer vid fullmäktigesammanträdet den 15 maj. Foto: Marianne Berglund

ÖVERTORNEÅ: – Inom Vänsterpartiet har vi blivit kontaktade av flera personer som har sett mobbning på nära håll eller själva blivit utsatta, människor som trots hög kompetens blivit svartlistade hos kommunen. Detta är totalt oacceptabelt och ska inte förekomma någonstans, skriver Vänsterpartisterna Christina Snell-Lumio och Rolf Mäkitalo. Svar önskar de få på fullmäktigesammanträdet den 15 maj. 

Inkludering och utveckling i Övertorneå kommun lyder rubriken på deras interpellation. De börjar med att konstatera att kommunen på tio år har minskat med 700 personer.
– Vi behöver ökad inflyttning, invandring till kommunen. Och de som kommer till vår kommun måste vilja stanna kvar. En nödvändighet och förutsättning för detta är givetvis en bra arbetsmiljö och ett klimat som tillåter människor att utvecklas. Det handlar om att arbeta för jämställdhet och att ta tillvara kompetens, olikheter och mångfald i Övertorneå, framhåller de.
Oro för vad som händer
De ser med glädje att kommunen har antagit Vänsterpartiets utmaning 2015 som resulterat i Projekt 2020, men säger sig se med viss oro på vad som har hänt och händer inom Övertorneå kommuns egen organisation, varpå de förklarar anledningen till att de skrivit interpellationen.
– Vi har fått oss delgivna vittnesmål från medborgare och människor som gärna hade flyttat till vår kommun, om de hade vågat, men efter att ha sett hur medarbetare blir behandlade inom kommunens egen organisation i stället har valt att bosätta sig någon annanstans, eller kommunbor som sökt jobb på annan ort och därmed hellre valt att pendla till jobbet.
Har blivit svartlistade
De fortsätter med att berätta att de har blivit kontaktade av personer som sett mobbning på nära håll eller själva blivit utsatta och personer som trots hög kompetens blivit svartlistade.
– Detta är totalt oacceptabelt och ska inte förekomma någonstans. Att människor inte alltid kommer överens vet vi, men kommunen måste arbeta med dessa frågor för att kunna inkludera så många människor som möjligt. Nya medarbetare måste tas om hand och få hjälp och stöd. Ett gott arbetsklimat hos kommunen gynnar inte bara medarbetarna och kvalitén på de tjänster som vi ska serva våra medborgare med, utan även alla invånarna i Övertorneå.
De frågor som de Snell-Lumio och Mäkitalo ställer är därför följande:
– Har kommunen en åtgärdsplan för den psykosociala, fysiska och psykiska arbetsmiljön?
– Har kommunen en handlingsplan mot kränkande särbehandling med konsekvenser om någon bryter mot de fastslagna principerna?

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , , ,
101 kommentarer om “Vill ha svar på fråga om mobbning
  1. Finne bo Sverige skriver:

    Tjänster görs efter vilka man vill anställa. Håller med att en oberoende part bör komma till ötå kommun och granska tjänstemän (vissa chefer). Under sekretess för att vi ska våga prata ut. Chefer tror sig kunna uttrycka sig olämpligt hur som helst som kränker den enskilda individen och sätta munkavle på anställda. Ni vet själva om vad ni sagt och hur ni betett er mot en del. O de bra komma ut nu. Mer komma. Kvinna chef anklaga mig att säga jag säga saker om henne som inte vara sant. Jag aldrig har blivit så illa bemött.