Vill synliggöra och stötta barn som lever i våld

HAPARANDA: Ungefär tio procent av barnen i Sverige har upplevt våld i hemmet och fem procent har gjort det ofta – med trauma som konsekvens.

130 kunskapssökande representanter som jobbar med ADHD- och PTS-barn och ungdomar från olika kommuner, fick under en dag handfasta råd att synliggöra dessa barn.

Moderator Annika Stävenborg Vennberg strök under hur viktigt det är att vuxenvärlden samtalar med barn som mår dåligt.
– Det gäller att skapa kärleksfulla anknytningar och relationer för ett barn. Här ger närheten en trygghet och hot förväntas utifrån. En del barn lever däremot under lång tid lever i våld inom familjen. Dessa barn utsett för våld eller bevittnar hur annan person utsätts för våld. Föräldrarnas våld blir då barnens våld.

Inför konferensen betonade psykoterapeut Katriina Jordan att det behövs olika slags glasögon när det gäller barn och ungdomar som drabbats av posttraumatisk stress eller har diagnosen ADHD.
Advokat Hilkka-Riitta Kovanen satte in barnen och deras rätt i den juridiska processen. Hon presenterade också tankar i aktuella utredningar som möjligtvis ska stärka barnens rätt.

– Dagen var mycket bra. Flera av de deltagare jag pratade med, sa att de nya tankar och infallsvinklar, medan andra tyckte att det var ”gammal skåpmat”. Det fanns många handfasta, praktiska råd till alla de som jobbar med barn som mår dåligt, säger Merja Pikkuaho, arrangör från Haparanda stad.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , , , , ,