Viltkött var inte alltid viltkött

NORRBOTTEN: Enligt Livsmedelsverket är det vanligt att viltprodukter innehåller andra djurslag är vad som uppges på förpackningen.

Livsmedelsverket har under 2017 undersökt 44 produkter från butiker och marknadsplatser, bland annat korvar, patéer och färsprodukter. Och i flera fall innehöll produkterna DNA från djurslag som inte var angivet, och i andra fall kunde DNA från djurslag som stod i ingrediensförteckningen inte påvisas.

I nitton av produkterna som undersöktes hittades DNA av annat djurslag än det som stod på förpackningen. I flera av dessa var dock mängden av fel djurslag väldigt liten.

Tre produkter innehöll inte alla djurslag som angavs på förpackningen. I exempelvis renkorv fanns det inget DNA från ren alls. Och i en korv som marknadsförs som hjortkorv hittades endast en mycket liten mängd hjortkött.

I kring 20 procent av de undersökta produkterna var det så stor skillnad på märkningen och det verkliga innehållet att Livsmedelsverket ser det som oacceptabelt.

Publicerad i Svenska Taggar:
En kommentar om “Viltkött var inte alltid viltkött
  1. Enok Nitti skriver:

    Vildsvinskött kommer väl från en vanlig gris som man har retat upp.