Kuivakangas VVO-förening i konkurs

KUIVAKANGAS: Det har under decennier stormat kring jakten inom Kuivakangas Viltvårdsområde (VVO).
Föreningen har nu försatts i konkurs och edgångssammanträde ska hållas den 7 april vid Haparanda tingsrätt.

Viltvårdsområdet har upphört för några år sedan men själva föreningen har inte upplösts.
För att föreningen ska upplösas krävs att samtliga skulder och fordringar är reglerade. Föreningens räkenskaper visar att föreningen uppenbart hade drygt 130.000 kronor i kassan strax innan föreningen begärdes i konkurs.
Avskrev skulden
I konkursansökan hänvisades till en skuld på drygt 60.000 kronor, en skuld till länsstyrelsen för överskjutningar av älgar som gjorts under åren. Denna skuld har dock föreningsstämman, enligt stämmoprotokoll från augusti 2016, själv avskrivit. Om den återupptagits som skuld vid senare tillfälle är inte känt.
Kammarkollegiet har, företrädande Länsstyrelsen i Norrbotten, stämt föreningen på just detta belopp. Stämningen omfattar också ränta på beloppet.
Haparandabladet har tagit del av handlingar där det framgår att föreningens tillgångar, 130.000 kronor, ska ha delats ut till vissa medlemmar i föreningen, medan andra inte fått en krona.
Att en VVO-förening går i konkurs är ovanligt. Till viltvårdsområdet är ett stort antal fastigheter anslutna. Om föreningen kommer på obestånd finns det normalt sett stora tillgångar som fastighetsägarmedlemmarna, genom sina fastigheter, förfogar över.
Polisanmälan och överklagan
Jerker Gramner vid advokatbyrån Kaiding har förordats till konkursförvaltare. Överklagandetiden för konkursansökan gick ut i onsdags, den 8 mars. Det återstår således att se vad Gramner har kommit fram till.

Till händelseförloppet i ärendet hör dessutom att VVO-föreningsmedlemmarna Håkan Önneholm, Klas Byrsten med flera, polisanmält föreningen. Samma medlemmar har också överklagat länsstyrelsens beslut att försätta Kuivakangas VVO-förening i konkurs. Överklagan finns nu hos Förvaltningsrätten i Norrbotten.

Det är i nuläget oklart exakt vilka personer som ingår i styrelsen då ett sammanträde har hållits efter årsstämman i augusti.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , , ,