Yngre elever i Norrbotten mår bättre än äldre elever

NORRBOTTEN: De flesta skolbarn i Norrbotten mår bra och trivs i skolan. Det visar en färsk elevhälsorapport, som baseras på hälsosamtalen i skolan.

Som tidigare mår elever i årskurs fyra bättre än äldre elever. Men en högre andel fjärdeklassare uppger att de blir mobbade samt upplever att arbetsron och stämningen i klassen är sämre än vad äldre elever uppger.

Vidare visar rapporten att levnadsvanorna bland eleverna försämras i takt med stigande ålder. Få uppnår de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet, och andelen elever som äter frukost varje skoldag minskar. Andelen pojkar i gymnasiet som har övervikt eller fetma har dock sjunkit stegvis de senaste åren.

Enligt undersökningen mår flickor överlag sämre än pojkar, vilket syns tydligast i de högre årskurserna. Flickor upplever mer stress, känner sig oftare orolig och nedstämd.

– Det som ändå är positivt är att vi genom hälsosamtalet och på andra sätt i skolan kan fånga upp de flesta av de barn och unga som mår dåligt och hjälpa dem med insatser både genom att slussa dem vidare men också genom olika insatser i skolan, säger Ingela Resin, skolsköterska i Kalix kommun, i ett pressmeddelande från Region Norrbotten.

Varje år får Norrbottens elever i förskoleklass, årskurs fyra, sju och första året i gymnasiet möjlighet att samtala med en skolsköterska. Samtalen utgår från enkätsvar som eleverna har fått fylla i och som registreras i en databas och sammanställs.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.