Yngre elever i Norrbotten mår bättre än äldre elever

NORRBOTTEN: De flesta skolbarn i Norrbotten mår bra och trivs i skolan. Det visar en färsk elevhälsorapport, som baseras på hälsosamtalen i skolan.

Som tidigare mår elever i årskurs fyra bättre än äldre elever. Men en högre andel fjärdeklassare uppger att de blir mobbade samt upplever att arbetsron och stämningen i klassen är sämre än vad äldre elever uppger.

Vidare visar rapporten att levnadsvanorna bland eleverna försämras i takt med stigande ålder. Få uppnår de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet, och andelen elever som äter frukost varje skoldag minskar. Andelen pojkar i gymnasiet som har övervikt eller fetma har dock sjunkit stegvis de senaste åren.

Enligt undersökningen mår flickor överlag sämre än pojkar, vilket syns tydligast i de högre årskurserna. Flickor upplever mer stress, känner sig oftare orolig och nedstämd.

– Det som ändå är positivt är att vi genom hälsosamtalet och på andra sätt i skolan kan fånga upp de flesta av de barn och unga som mår dåligt och hjälpa dem med insatser både genom att slussa dem vidare men också genom olika insatser i skolan, säger Ingela Resin, skolsköterska i Kalix kommun, i ett pressmeddelande från Region Norrbotten.

Varje år får Norrbottens elever i förskoleklass, årskurs fyra, sju och första året i gymnasiet möjlighet att samtala med en skolsköterska. Samtalen utgår från enkätsvar som eleverna har fått fylla i och som registreras i en databas och sammanställs.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,