Äldreomsorgen i Haparanda byter namn

HAPARANDA: Äldre- och handikappomsorgen i Haparanda byter namn. Det nya namnet Stöd och omsorg ska bättre täcka stöd till funktionshindrade i alla åldrar.Idag finns det också yngre personer med funktionshinder som behöver hjälp inom hemtjänten. Dessutom är socialstyrelsens rekommendation till socialnämnderna runt om i landet att inte länge använda ordet ”handikappade” som i framtiden ska ersättas av ”funktionshindrade”.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,