De flesta äldre är nöjda med omsorgen

NORRBOTTEN: De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg.

Det framgår av Socialstyrelsens nationella undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018.

På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är nöjda med sin äldreomsorg, medan 88 procent av dem som bor hemma med stöd av hemtjänst uppger att de är nöjda.

Andelen positiva svar har minskat inom både hemtjänst och särskilt boende, exempelvis vad gäller möjligheten till utevistelse.

– Möjligheten till utevistelse är viktig. Forskning visar att det kan leda till bättre sömn och ökad rörlighet som kan motivera en ökad aptit. Det i sin tur leder till ökad livskvalitet för den enskilde, säger Anna Ekendahl,utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Av de äldre med hemtjänst i Norrbotten (som har svarat på enkäten) har 89 procent svarat att de är mycket eller ganska nöjd med sin hemtjänst, och hela 97 procent anser att de blir bra bemötta.

Men bara 82 procent anser att personalen har tillräckligt med tid för att utföra arbetet hos dem och 44 procent har svarat nej på frågan om det händer att de besväras av ensamhet.

Av de äldre som bor på ett äldreboende är 77 procent mycket eller ganska nöjda med boendet medan 92 procent blir alltid eller oftast bra bemötta.

68 procent känner att personalen har alltid eller oftast tillräckligt med tid för arbetet hos dem. Vidare har 28 procent svarat nej på frågan om de besväras av ensamhet

44 procent av de äldre på boenden anser att möjligheterna att komma ut är mycket eller ganska dåliga.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,
En kommentar om “De flesta äldre är nöjda med omsorgen
  1. Amsagan skriver:

    Bör påpekas att brukaren betalar dyrt för tjänsten, vilket är betungande eftersom pensionärer betraktas som tärande och straffbeskattas. Förra regeringens jobbskatteavdrag gäller inte för deras utförda jobb.