Färre spädbarnsföräldrar röker

NORRBOTTEN: Lägre andel spädbarnsföräldrar i Sverige röker.

Färsk statistik från Socialstyrelsen visar att av alla barn födda 2016 levde cirka elva procent i ett hem där någon rökte när barnet var åtta månader – vilket är en minskning med ungefär åtta procentenheter jämfört med 1999. Och det är framför allt mammorna som röker mindre.

Kartläggningen av föräldrars rökvanor visar vidare att 10,4 procent av de minsta bebisarna (0-4 veckor) hade rökande pappor. Motsvarande andel för barn vid åtta månaders ålder var 9,6 procent.

Enligt statistiken råder det stora skillnader mellan länen. Rökning bland spädbarnsföräldrar var vanligast i Södermanland, där nästan 17 procent av spädbarnen bodde i ett hem där någon rökte. I Norrbotten var andelen 10,3 procent.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,