FRIA ORD: Dags att röja upp i naturreservatet

Snöbrott har lagt hinder för stigarna inom naturreservatet. Röjning behövs, skriver Gösta Klippmark. Bilden är från ett annat skogsbestånd. Foto: Örjan Pekka

Snöbrutna träd har lagt hinder för stigarna inom naturreservatet. Röjning behövs, skriver Gösta Klippmark. Bilden är från ett annat skogsbestånd. Foto: Örjan Pekka

FRIA ORD: För några år sedan öppnades en ny, informativ och pedagogisk naturstig i Riekkola-Välivaara naturreservat, som alla skolor förhoppningsvis besökt.

Förra vintern var snörik och blötsnön lade sig på träd och buskar. I Riekkola böjdes massor av växande träd och buskar ner och många stora träd bröts av och ligger nu lite här och var över de talrika, små gångstigarna och naturstigen.

En del stora granar lutar kraftigt över stigarna och riskerar att falla över de motio­närer som vågar nyttja stigarna.
Undertecknad har påtalat detta för kulturchefen i Haparanda Stad men tyvärr verkar ingen vilja ta ansvar för att rensa stigarna.

För att hjälpa skolorna med undervisningen i orientering har Haparanda Orienteringsklubb i många år haft fasta kontroller ute i Riekkolaskogarna.

Vi har under hösten gått igenom att alla 30 kontrollerna finns på rätt plats, så att skolorna till våren kan köra igång med meningsfyllda orienteringsövningar.

Eftersom det nu är svårt att ta sig fram på alla stigar vill vi mana skoleleverna till extra försiktighet vid passering av alla lutande träd.

Gösta Klippmark
F.d. lärare och orienterare

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 24 november 2015.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,