FRIA ORD: För mycket populism och lite verkstad

FRIA ORD: De kvalificerade initiativen hos de ledande partierna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Haparanda, saknas.

Var finns idéerna för ekonomisk tillväxt?

Nya och fler jobb måste skapas.

Det Haparanda behöver är kraftfulla insatser som ökar den ekonomiska tillväxten. Vi måste få till fler jobb i nya branscher. Vi behöver få fler företag att etablera sin verksamhet här och att fler startar egna företag .

Vi Moderater anser att utvecklingsarbetet i den riktningen har stagnerat.

Fler måste bosätta sig i Haparanda och betala sin kommunalskatt här. Idag råder motsatsen.
Vår skattebas minskar kontinuerligt då fler väljer att flytta härifrån och de som har ett jobb har en relativt låg inkomstnivå.

Välutbildade behövs

Utbildningsnivån i Haparanda är relativt låg i jämförelse med övriga länet. Den omständigheten hämmar utveckling och den ekonomiska tillväxten.

Vi måste därför arbeta för att få till fler företag och ett mer varierat näringsliv. Vi behöver tillverkande industri men framförallt kvalificerade tjänsteföretag som kan attrahera de mer välutbildade.

Handeln i all ära men det räcker inte.

Även det största oppositionspartiet centern saknar de idéerna?

Camping räcker inte

De förslag som hittills lyfts fram är en camping, badhusets vara eller inte vara samt några parkbänkar.

De förslagen tycker även vi (M) är behövliga men är i huvudsak populistiska!

Vi vet alla att vår infrastruktur missköts i decennier av S. Vi vet att vårt Va-system, vägar och gator och våra fastigheter är grovt eftersatta i underhåll. Badhuset är en av de fastigheterna. Till detta ska läggas den osäkerhet och låsning som S skapat med Barents Center.

Det senaste valet gav (S) och (V) fortsatt ansvar för ledningen av Haparanda, men var finns idéerna?

Populism ger oftast kortsiktiga effekter.

Anders Rönnqvist
Ordförande och gruppledare för Moderaterna Haparanda

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 9 oktober 2015.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,
58 kommentarer om “FRIA ORD: För mycket populism och lite verkstad
 1. Erik skriver:

  Kom med lite egna ideer istället för att alltid bara gnälla.Börjar bli ganska less på allt negativt som kommer från moderaterna.

 2. Kommunmedborgare skriver:

  Bra rutet Anders!!!!

 3. Anders Rönnqvist skriver:

  Vi Moderater sitter ju som fjärde fiol i kommunstyrelsens ensemble….efter S + V som idag är den politiska ledningen. Centern är det största oppositionspartiet. Alla ordförandeposter i styrelser och i nämnder är tillsatta med sossar.
  Då är det väl logiskt att initiativen i första hand kommer från S+V?
  Kanske S+V har lagt sig till ro för att vänta på Moderaternas initiativ?
  Nej, ta ansvar för det förtroendet ni fått från väljarna.

 4. Spara och slösa skriver:

  Håller med Erik!!, er politik med att Åsa Hansson och Anders Karlsson springer på kommunhuset och jagar protokoll från förr i tiden gagnar inte Haparandas framtid!!

 5. Knapsu skriver:

  Rönnqvist anklagar socialdemokraterna och vänsterpartiet för ”för mycket populism och för lite verkstad”.
  Då vore det kanske på sin plats att Rönnqvist redovisade vilka kraftfulla insatser han själv föreslår för att få till fler jobb i nya branscher,få fler företag att etablera verksamhet här, få fler att starta egna företag och få ökad skatteinkomster genom att få fler att bosätta sig i Haparanda?

  Annars föreligger ju risken att Rönnqvist avfärdas som en gnällig populistisk röst ur oppositionen.

 6. Anders Rönnqvist skriver:

  Epitetet som ”gnälliga” har vi Moderater levt med sedan lång tid tillbaka i det röda Haparanda.
  Förstår att det känns jobbigt med en opposition. Ni kanske hellre skulle föredra en enpartistat där alla håller med?
  Nog ska Ni väl i första hand vända er till era egna som har den politiska makten och efterlysa de konstruktiva ideérna.

 7. Anders Rönnqvist skriver:

  Erik tycker jag är knällig som vill ha konstruktiva ideér från S att ta ställning till. Erik vill hellre att ide´erna från S uteblir och så ser det ut att bli, tyvärr.

 8. Julle skriver:

  I en demokrati är de som innehar majoriteten i KS också ansvariga för utvecklingen i sin resp. kommun. Ni som tycket att M bara gnäller har inte förstått det politiska landskapet. Man bör inte projicera sin egen otillräcklighet på en liten opposition som M i detta fall. S och V har ju majoriteten! Vad är problemet!?

 9. Futurum Casus skriver:

  Anders har rätt. Det behövs mer högutbildade i kommunen som stannar och bidrar med utveckling. Att släkt och vänner sitter i knä på varandra i kommunfullmäktige eller kommunens få arbetsplatser bidrar inte med utveckling. Torneå är en betydligt företagsvänligare stad som Haparanda inte kan komma i närheten av storleksmässigt.

 10. MrNN skriver:

  Vi behöver fler företag i flera branscher, ekonomisk tillväxt och mycket annat som Anders R skriver stämmer! Det är saker som är kända sen länge för gemene man. Men han redovisar inga egna idéer från M eller sig själv. Att skylla bristen på egna idéer på att M inte ingår i majoriteten känns ju inte speciellt förtroendeingivande. Det betyder att om Anders R skulle komma till makten i morgon skulle han vara precis lika idéfattig som de som han kritiserar, finns inget som tyder på annat. M i Haparanda tenderar tyvärr att profilera sig som ett missnöjesparti, vilket inte alltid varit fallet.

 11. Enok Nitti skriver:

  Anders kan ju tex ordna hit en bilfirma, märkesbilaffärer saknas helt.

 12. Kustbo skriver:

  Anders Rönnkvist M vill säkert väl men tyvärr sitter han fast pga. att Moderata politiken bygger i stort sett allt på skattesänkningar och det är ju ett problem i Haparanda.
  Detta med anledning av att det i stort sett är en mycket låg snittlön samt att många företag är ”Tvätta skjortor åt varandra”
  och där en hel del företag undviker skatt o moms.
  De flesta med framåtanda flyttar söderut i landet och det ligger i alla familjers intresse att flytta dit jobben finns.

 13. Jens skriver:

  Precis som flera andra är inne på vore det väl önskvärt att Anders R redovisar lite egna tankar på hur de skulle gå tillväga om de fick makten. Redovisa idéer kan man väl göra istället för att klaga på att man inte har något att säga till om?

 14. Kustbo skriver:

  FÖRSLAG:Anders R. samarbeta mer med kommunerna i Sverige föreslå dina kommunala kolleger oavsett färg om ett program med minst ca 50 besök/år inom olika kompetensområden för samarbete vad avser tjänster som Haparanda kommun kan erbjuda, nu eller senare.
  Detta kommer säkert att ge frön till fler jobb.
  Haparanda har ju handel, skog, kyla (serverhallar typ Luleå) som kunskapsområde, hur styr man ungdomars utbildning så att dem blir kvar i bygden. Mer samarbete med kommuner utanför Meän kieli-området. Mer vildhjärna då börjar fröet att spira!

 15. Anders Rönnqvist. moderat skriver:

  Hoppsan vad många S sympatisörer nu fick luft i lungorna och visar på engagemang. Det är bra, men varför riktar Ni Ert fokus från Ert parti S, som har makten. Ni borde veta att den makten saknar vi M idag? Vrid om blicken 180 grader och rikta Ert fokus mot Era egna som Ni valt att leda kommunen och efterhör var de konstruktiva ideérna finns. Enok Nitti har redan startat och är redan på god väg, bra! Vi Moderater kommer att redovisa våra ide´er i god tid inför nästa kommunval som blir vår nästa chans. I det senaste valet fick vi, tyvärr inte förtroendet.

 16. Futurum Casus skriver:

  Jens: Allvarligt! Sossarna tillsammans med vänstern har haft makten i Haparanda i 70år(tidig kritaperiod). Tycker du verkligen att deras maktutövande fungerat? Har Haparanda utvecklats i rätt riktning? Jag var förbi industriområdet nära kommunförrådet häromdagen – det står många byggnader tomma där och jag vet inte ens vad som tillverkats eller sålts i byggnaderna. De verkar ha stått tomma länge.

 17. Kustbo skriver:

  Anders R: Det räcker inte att bara använda ordet Moderat du måste vara mer konkret i vad du vill i din gärning!?
  Jag tror att om man vill förändra så måste man släppa kritiken man måste lägga fram sina idéer och försöka sälja dem med generositet ”ge o ta”. Om du är politiker så ska du inte gå in på person för då har du alltid motkrafter som inte leder nånstans, som du säkert redan fått erfara i din kommun!

 18. Granska mera skriver:

  Jag stöttar både Åsa och Anders i deras granskande av allt som dagens makthavande inte verkar klara av. Annars skulle väl inte tex Anders ha vunnit i förvaltningsrätten…? Alla ni som alltid röstar rött kanske skulle behöva våga låta tex M få möjligheten att visa vilka idéer det har.

 19. Anders Rönnqvist. moderat skriver:

  Mina synpunkter handlar ju enbart om de ledande partierna S+V´s tillkortakommanden. Ingen person är nämnd. Men efter ett långt maktinnehav är det lätt för vissa att blanda samman partiet med den egna personen. Jag kan inte tolka Kustbos synpunkter på annat sätt.

 20. Vem vet? skriver:

  En fundering är om ni som röstade rött tycker att känns bra att landstinget tänker höja skatten nästa år och att ekonimichefen på senaste fullmäktige påtalade behovet av framtida skattehöjningar i Haparanda?

  Varför syns inte Sven Thornberg mer i den politiska debatten i KF?
  Har han kanske något avtal med Haparanda att riskera eftersom Per-Arne Kerttu är mer aktiv i debatten eller är det bara brist på intresse?!

  Bra om fler är intresserad av hur olika beslut och inköp går till i Haparanda eller litar ni på ”rödingarna” som blev valda?

  Numera är ju Pekka (V) också med i hemliga klubben…

 21. Jens skriver:

  Futurum Casus. Jag har nu läst igenom mitt inlägg fyra gånger, men jag kan fortfarande inte hitta avsnittet där jag skriver att jag tycker Haparanda utvecklas i rätt riktning eller att maktutövandet fungerar väl. Kan du visa var det står någonstans?

 22. Jens skriver:

  Anders R:
  För kännedom röstade jag på M i förra valet. Därför blir jag ytterst beklämd (och förvånad) när de i tråden som önskar att du lägger fram egna förslag och förklarar hur M skulle göra om ni fick makten, istället avfärdar dem (inkluderat mig) som vänsteranhängare som plötsligt får luft i lungorna.
  Är det med den attityden du och dina kollegor tänker sig styra i kommunen har ni fått in röst för sista gången, den saken är helt klar.
  Sedan när behöver man makten innan man kan förklara vad man ämnar göra med den?

 23. Anders Rönnqvist. moderat skriver:

  Jens och co och den övriga majoriteten i Haparanda fortsätter sannolikt att rösta rött. Detta i linje med det sedan decennier tydliga epitetet för vår stad.
  Tyvärr,är det den omständigheten och hämskon som försvårar tillväxt och utveckling.
  Må framgång stå oss bi i nästa kommunval 2018!

 24. Kustbo skriver:

  Anders R: Ratar du Jens o andra som Moderat när du sannolikt tycker att de flesta ändå röstar rött då kanske det blir svårt att få fler röster i nästa val!

 25. Anders Rönnqvist. moderat skriver:

  Inga fler kommentarer från mig i denna fråga……

 26. Futurum Casus. skriver:

  Jens: Jag frågar dig ärligt vad du tycker om maktutövning i Haparanda. Det är upp till dig om du vill svara. Min uppfattning är klar – många väljare gnäller på de styrande men röstar ändå på samma trojka som ska leda kommunen. Man skulle lika gärna kunna sätta in en häst som heter albin som frontfigur – väljarna skulle ändå välja albin som kommunalråd. Vad säger det om väljarna?

 27. Jens skriver:

  Helt sanslöst att de som efterlyser konstruktiva förslag på hur en opposition skulle förändra styret bara blir avfärdade på det sättet, Anders.

 28. Enok Nitti skriver:

  Jag kan inte komma på vad Kommunalrådet Peter Waara har gjort för fel hittills, upplys mig gärna ni som är oppositionspolitiker och tala gärna om samtidigt vad som kan göras bättre. Fahlandereländet har han ju fått ärva.

 29. MrNN skriver:

  Jag förstår att du Anders R nu inte tänker kommentera mer. Fortsätter du på den inslagna linjen, och är den ledande personen i partiet, lär inte M få många röster nästa val.

 30. Anders Rönnqvist. moderat skriver:

  Måste slutligen informera Mr NN om att även min sejour som företrädare för M har ett sista datum så ” take it eazy”, Sir!

 31. Lennart Johansson skriver:

  Den som inget gör riskerar ingen kritik. Det är det stora problemet i Haparanda idag. Enok undrar vad kommunalrådet Peter Waara gjort för fel. Felet är att inget händer på etableringssidan för att skapa jobb i Hda. Sågen var det något att yvas över……. Det kommer inte att vara mer än en slaktplatsen! Det kan ju alla se att det inte händer något i stan! En försiktig general är bara förnamnet….Han kan glida fram utan kritik men med dåligt resultat!!!

 32. vänster-partist skriver:

  att inte anders och moderaterna inser att dom inte har medborgarnas förtroende.bara titta på senaste valresultatet. med borgarna gillar inte en högfärdig typ som leder m i hpda….

 33. Futurum Cas skriver:

  Enok: Jag är inte politiskt aktiv överhuvudtaget. Peter Waara är väl bra som kommunalråd men han sjönk som en sten framför mina ögon när han kallade människor för ”nassekramare” bara för att de röstar ”fel”. Men det ligger väl i tiden att kasta epitet på människor – men det finns ingenting att vinna med ett sådant beteende.

 34. Futurum Casus skriver:

  vänster-partist: Då ser Haparanda ut som det gör också. Skulder på över 500 miljoner(en halv miljard!!!) och pensionsskulder på 300 miljoner (drygt en kvarts miljard!!). Jag är övertygad om att Anders, med den kunskap om ekonomi som han har, inte hade låtit skulderna växa i den omfattning som det fått göra. Nu har inte ”på gränsen” projektet startat ännu men vad händer om projektet floppar? Har du tänkt på de ekonomiska följderna av det?

 35. Anders Rönnqvist. moderat skriver:

  Typiskt sätt för en ”vänster-partist” eller för många socialister att uttrycka sig. När argumenten tryter så tar man till direkta personangrepp ”högfärdig typ”! Jag kan knappast göra mycket åt mitt utseende. Svagt av HB att ta in en sådan kommentar eller ” skit” på webben!

 36. Enok Nitti skriver:

  Hur många jobb skulle Barents Center skapa? Vad händer där? Ö&B lägger ner butiken, i mitt tycke en mycket bra butik och handelsområdet utvidgas vid ställverket. Vad är det för mening med att utvidga när inte befintliga butiker går runt? truckstopen ovanför Bilprovningen som ryssarna skulle bygga verkar inte bli av, det nya fängelset blev för dyrt pga av alla mutor.Jag har iakttagit Anders R. i valrörelserna och han verkar ha svårt för att prata med folk, man ska ju vara aktiv och övertyga eventuella väljare att rösta på sitt parti.

 37. Enok Nitti skriver:

  Futurum, visst är det så och en del kallar sina motståndare för vänsterextremister.

 38. Futurum Casus skriver:

  Enok: Om en vänstersympatisör begår brott då tycker jag att personen är extrem dvs. vänsterextrem. Du kan själv googla på vad ”falsk tillvitelse” betyder. Jag har fått den uppfattningen av dig att du tycker att en vänstersympatisör inte kan begå brott. Du har skrivit vissa detaljer som ”inte krökt ett hår” osv. Vid falsk tillvitelse(FT) så kröks inte hår. Blir man utsatt för ”FT” så är det svårt att värja sig och oftast så är offret inte ens medveten om att det skett. Det kommer oftast till ens kännedom långt efter det att händelsen skett. Kan handla om månader och år efteråt.

 39. Anders Rönnqvist. moderat skriver:

  Varför börjar jag som person bli mer intressant än vad insändaren handlar om? Vi M saknar ju makten att styra.
  Vi M gick till val ifjol höstas med ett valprogram som visar våra vision för utveckling och tillväxt i Hpda. Tyvärr, fick vi inte tillräckligt stöd för det. Hpda gav istället de RÖDA förtroendet att leda staden. Centern fick stor valframgång. Vi i opposition inväntar därför på de ledande partiernas (S+V) förslag på hur vi ska få fart på den ekonomiska tillväxen i Hpda, ideér som vi som oppositionsparti kan och ska ta ställning till. Var finns de Peter Waara (S) och Pekka Hyötylä (V)

 40. Enok Nitti skriver:

  Futurum, med din logik så är en centerpartist som begår brott extrem, dvs centerextrem alt. mittenextrem. Jag anser att en vänstersympatisör som begår ett grovt brott är kriminell.

 41. Futurum Casus. skriver:

  Enok: När man stjäl en korvring från Konsum – då är man kriminell. När man begår brott av politisk karaktär – då är man extremist. Så resonerar jag.

 42. Enok Nitti skriver:

  Jag kom att tänka på det gamla centerpartistiska extremcenternätverket CPBH, Centerpartiet Bramstorp Hedlundisterna som hade som mål att vara i mitten och föra en extrem mittenpolitik.

 43. väljare skriver:

  Centerpartisterna är väl mittenextremister

 44. Futurum Casus skriver:

  Än så länge utmärker sig inte centerpartiet så att de finns med i Säpos register över extremism. Att ha en skattepolitik som gynnar de flesta är väl inte exempel på extremism som jag pratar om.

 45. Enok Nitti skriver:

  Alliansen låg bakom jobbskatteavdraget som ger högre skatt åt pensionärer och arbetslösa än åt dom som har ett jobb. Det är extremt.

 46. Enok Nitti skriver:

  Lite humor får man ha, läs Såningsmannen Naturfront.

 47. Futurum Casus. skriver:

  Enok: Ska vi bevara vår välfärd så måste det löna sig att arbeta. Vanligtvis så är pensionärer och arbetidlösa hemma och har inte merkostnader som resekostnader till och från arbete, kläder, skor osv. Då är det rimligt att de betalar högre skatt.

 48. Enok Nitti skriver:

  Futurum, jag ska fråga PRO om dom inte har kostnader för kläder och skor och FAS 3 är det bekant-utanför hemmet.

 49. Kustbo skriver:

  Här borde många gå en kurs i retorik och t.o.m. Haparanda kommuns Anders Rönnqvist M som om han vinner nästa val, ska kunna klara att undvika ping-pong debatter, som kommunens ledare.
  Väljarna kräver saklighet inte käbbel om vem som är röd eller blå!?

 50. Talvik Henriksson skriver:

  Nu ska ni göra något extremt.Öppna en finsk språkig grundskola.Låt barnen utvecklas med sitt modersmål.Jag garanterar att närmare 100% av eleverna fortsätter till gymnasiet.För att man gav möjligheten för deras modersmål att utvecklas.Modersmålet är ju nyckeln till all inlärning.Modersmålet är det språket man lär sig först.Via mamman som sköter barnet. Samtidigt höjer man finska språkets status.Omgivningen respecterar och med värdighet bemöter finskheten.Som det är i dagens läge är det ett socialt självmord att ha någon koppling alls med finskheten i Haparanda.Låt barnen ha framtid i Haparanda

 51. Futurum Casus. skriver:

  Enok: Fråga även om PRO fått det bättre med socialdemokratiskt löftesbrott angående skattesänkning för deras medlemmar.

 52. Futurum Casus. skriver:

  Enok:Du är en expert på att missförstå det jag skriver. Du måste ändå inse att en arbetslös och en pensionär, som inte jobbar, inte har samma omkostnader som är relaterad till arbetet.

 53. Knapsu skriver:

  Tallvik är ute och cyklar, verkligheten talar emot honom. Finskspråkig grundskola har funnits (finns?) i Haparanda. Konsekvensen av det ser vi i dåliga resultat i skolan och den låga andelen av de som gått vidare till högre utbildningar.
  Att kunna språket fullt ut i det land man verkar i är nyckeln till att klara högre utbildningar.
  Att förfinska Haparanda leder inte till att de unga Haparandaborna kommer att hävda sig bättre i Sverige.

 54. Kustbo skriver:

  Talvik Henriksson: De barn som vill ha en finskspråkig skola får söka sig till en sådan i Finland.
  God svenskundervisning är nyckeln för jobb söderut i Sverige, har egna erfarenheter av detta. Varje land ska satsa på sitt eget språk!

 55. Enok Nitti skriver:

  Futurum, en FAS 3:are, dvs arbetslös måste ha mat,kläder m.m och måste ta sig till sin FAS 3 plats som kan ligga flera mil från hemmet, kostnaderna är lika stora som i ett riktigt jobb och det är inte pensionsgrundande, pensionären har jobbat ihop till sin pension som är lägre än vad inkomsten var under arbetslivet. Om pensionären sen hamnar på hemmet så kostar det mer om hen har högre pension,tex är maten dyrare,det vet jag av egen erfarenhet. Jag tycker att det äör skamligt att hävda att dom som har sämst ställt ska betala procentuellt mest.I rest my case som det heter nu,nu räcker det.

 56. Futurum Casus skriver:

  Enok: Jag vet inte hur dina kunskaper i matematik ser ut men pensionärer betalar inte mer skatt procentuellt. Har du inkomster över en halv miljon då betalar du uppemot 67% skatt i inkomst-, värn-, och marginalskatt. Jag gör ingen skillnad på föregångarna beredskapsarbete, ALU, instegsjobb osv. och FAS 3. Dessa bidragsjobb är förödande för den som måste ta dessa jobb och det gynnar inte samhället på något sätt. Jag har haft ALU innan jag började studera på universitet. Jag rekommenderar alla att prova på högre studier och ta sig vidare i livet. Man är aldrig för gammal men efter 45 år

 57. Futurum Casus skriver:

  fortsättning @Enok: åldern kan det vara svårare att få studielån. Men det finns möjlighet att studera på distans och på så vis studera medan man arbetar. Skulle man ta betalt för vad äldrevården kostar så skulle ingen kunna bo där. Det hela är givetvis subventionerat av staten(skattebetalarna) till en viss del. Sedan är det lite fel tolkat att man sparat ihop till sin pension. Jag betalar för den äldre generationen och de unga som kommer efter mig betalar för min pension. Därför är det viktigt att unga får jobb och kan betala skatt.

 58. Talvik Henriksson skriver:

  Nu är ni ute och cyklar.För några år sedan gjordes en undersökning i Malmö,man jämförde skolresultat mellan de ungdomar som var födda utomlands och gått i skolan där fram till 10-årsåldern och de ungdomar med invandrarbakgrund,som var födda i Sverige.De som hade påbörjat sin skolgång utomlands,och hade invandrat till Sverige vid 10-årsåldern,hade fått bättre skolresultat i Sverige än den gruppen som var födda i Sverige.Man ansåg att de utlandsfödda hade fått en stabil och bra grund för all inlärning p g a att deras modersmål hade kunnat utvecklas.Därför var det lätt för de att lära sig svenska