FRIA ORD: Pajala släcker lyset utan samråd

FRIA ORD: När Pajala kommuns tjänstemän på vårvintern 2015, utan någon form av samråd eller information, kom och släckte ner en stor del av vägbelysningen i Ohtanajärvi, liksom i några andra av kommunens minsta byar, väntade jag mig fler och större reaktioner från de inblandade.

I alla byar hade byborna själva samlat in pengar genom fester, auktioner och gåvor på 1950-talet, för att få den efterlängtade vägbelysningen.

Det var en fantastisk händelse i byarnas historia, när man gick från mörker till ljus.

År 2015 kommer plötsligt folk från kommunen och återför på ett klantigt och fullständigt okänsligt sätt delar av byarna till mörkret.

Inget svar

Jag skrev redan i april till kommunstyrelsen och krävde svar på bybornas många frågor, men inget svar kom. Ingen reaktion från kommunen, varken på mina brev eller på mina insändare.

I juli fick jag veta att kommunens politiker och tjänstemän, helt plötsligt, skulle börja med samråd i de lite större byarna.

Jag åkte till ett samrådsmöte i Narken, där två duktiga och trevliga politiker från Tekniska utskottet, tillsammans med två likaså mycket positiva tjänstemän, informerade och diskuterade med mötes­deltagarna.

Ett mycket givande möte, där även vi från de minsta byarna fick löften om samråd och omförhandling.

Tyvärr hade inte de två politikerna kommunstyrelsens vänstermajoritet med sig, så ingenting hände.

Jag skrev ett nytt brev med frågor till kommunstyrelsen som fortfarande inte har besvarat det. Pajala kommuns politiker och tjänstemän vägrar informa­tion och samråd med byborna, väljarna, och sätter således demokratin ur spel. Tydligen räknar de med att vi i de minsta byarna är så, få, bara ett 100-tal, så även om vi som väljare i nästa val överger kommunens vänstermajoritet och kanske tom. röstar blankt, så kan vi inte påverka kommunens politik.

Alla bybor känner sig maktlösa och kränkta.

Överheten styr och vill inte ha någon dialog med folket.

Vindkraft bjöd in

Ungefär samtidigt som Paja­la kommun startade sitt mörkläggningsprojekt började också Maevaara Vind ab bygga 24 vindkraftverk i närheten av de minsta byarna.

Vilken skillnad i information och kontakt med befolkningen. Vindkraftsbolaget kallade till en gemensam informationsträff 2013 och en ny sådan

år 2014. På sommaren 2014, när de första snurrorna var klara, bussade Maevaarabolaget alla intresserade bybor till dem för information, frågor och kaffe.

Varför klarar inte Pajala kommun sin kontakt med de drabbade byborna, trots att nedsläckningen av vägbelysningen påverkar dem mycket mer direkt än vad nya vindsnurror gör?

År det en ny trend vi ser bland våra politiker, både på lokal nivå och inom rikspolitiken? December­överenskommelsen liksom avsaknaden av saklig debatt i flyktingfrågan är två bra exempel på hur rikspolitiker försöker undvika att hamna i obehagliga diskussioner. Interna beslut och överenskommelser inom en liten expertgrupp är enklare.

I flyktingfrågan kom man överens om att volymer och kostnader, sådant som annars debatteras kring alla politiska beslut, inte fick debatteras och på det viset undvek man i flera år kärnfrågan.

Politikerna i Pajala kommun följer kanske bara en ny utvecklingslinje, att försöka undvika kontakt och diskussion med folket, även om man genom sitt agerande kränker själva demokratin?

Sören Skogsdal
Ohtanajärvi byaförening

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 3 november 2015,

Publicerad i Svenska Taggar: , , , ,