FRIA ORD: Regeringens politik sänker jobben i norr

susanne-wallin

FRIA ORD: Från att legat bland de främsta i landet vad gäller varuexportutveckling i landet hamnade vi i Norrbotten sist under 2014 och 2015.

Sverige som helhet ökade varuexporten med fem procent under samma period, medan den minskade för Norrbotten med 18 procent och det som oroar mest är att det går sämre för våra små och medelstora företag.

Varuexporten från små och medelstora företag i Norrbotten minskade i fjol med 23 procent. Av Sveriges råvaror så kommer 60 procent från norra Sverige men framtidens hot om ökade skattepåslag kommer att vara förödande för Sverige men framförallt för våra norrländska företag då många av påslagen blir en avgift på avstånd.

I ett sådant bekymmersamt läge som nu råder så måste de folkvalda analysera läget och våga fatta beslut som gagnar företagsutveckling och möjlighet att bedriva verksamhet i norra Sverige. Detta skulle gynna både norrländsk och svensk ekonomi och skapa arbetstillfällen.

Företagare i norra Sverige behöver inte subventioneras men skall inte heller straffas för att Sverige är avlångt.

Det sker okoordinerade höjningar av skatter och avgifter som negativt påverkar näringslivets och Sveriges konkurrenskraft och som slår hårdast mot vårt näringsliv i norr.

Vad gör då våra folkvalda för att vi skall stärka vår konkurrenskraft och skapa fler och lönsammare affärer?

300 miljoner i skattebörda

I onsdags kom en utredning som förslår införande av en flygskatt i Sverige. En skatt som vore för-ödande för näringsliv och privatpersoner i norra Sverige. För Norrbotten och Väster-botten så handlar det om en ökad skattebörda på 300 miljoner kronor årligen.

Sådana åtgärder oljar inte maskineriet utan bidrar snarare till minskad sysselsättning och risk för en försämrad tillgänglighet då flyget på många sätt utgör en förutsättning för jobb, välstånd, turism och möten mellan människor.

Dessutom utreder regeringen om att införa vägslitageskatt, höjning av farledsavgifter och banavgifter. Förutom detta anser vår infrastrukturminister att bensinen är alldeles för billig.

Dessa skattepåslag och förhöjda avgifter hotar jobben eftersom den gör all svensk industriproduktion dyrare och minskar vår konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Det missgynnar kraftigt Norrlands näringsliv och kan ses som straffskatter för avstånd.

Företag på landsbygden med få andra transportalternativ drabbas ännu hårdare. En vägslitageskatt skulle innebära ökade avgifter på 30 miljoner per år för ett medelstort företag i Norrbotten.

Även ur miljösynpunkt påverkar vägslitageskatt miljön negativt då biobränsle från skogarna blir dyrare, vilket försvårar omställningen till fossilfritt Sverige.

Utvecklingen av bioekonomin försvåras. Det vill säga att omställningen mot en hållbar utveckling där allt fler produkter och tjänster som idag har sitt ursprung i olja skall bytas ut mot förnyelsebar energi. Farledsavgifter ökar med åtta procent från 2017 med två månaders framförhållning, vilket inte är okej,

Vi frågar oss: Var är strategin som leder till fler och lönsammare affärer?

Bättre ekonomi ger bättre miljö

Norrbottens Handelskammare efterlyser en utredning som skall leda till en tydlig politisk handlingsplan med en strategi som skall leda till ökad export och fler och lönsammare affärer för våra norrländska företag.

Detta skulle i förlängningen leda till ökade skatteintäkter och möjliggöra en satsning på långsiktigt miljöarbete.

Regeringen vill se ökade järnvägs- och sjötransporter. Samtidigt fortsätter höjningarna av de statliga avgifterna. Sjöfarten som är det mest miljövänliga transportsättet per transporterat ton gods, lever under ett flertal miljöreglerande regelverk.

Svaveldirektivet infördes 2015 och fler regleringar kommer. Regeringen kunde ha valt att fortsätta finansiera isbrytningen (liksom vinterväghållning vägar, järnväg) med statliga anslag, men väljer istället att öka avgiftsbelastningen.

Politiska beslut avseende styrmedel som gynnar Norrlands exportberoende företag saknas.

Genom detta arbetssätt slår vi ut Norrlands konkurrenskraft och min fråga är hur tänker man?

Motsägelsefull politik

Det är en motsägelsefull transportpolitik som lagts fram i regeringens budgetproposition. Att transportpolitiken drar åt så olika håll försvårar tillväxt, välfärd, hållbarhet och konkurrenskraft för oss i norr.

Vi i norr är helt medvetna om att vi sitter på Europas skattkista i form av mineraler, skog, grön ener-gi, frisk luft, orörd natur, listan kan göras lång.

Men. Är våra folkvalda medvetna om detta?

Vi vill nyttja våra resurser för att skapa välfärd, inte bara hos oss i norr utan i hela Sverige.

Norrbotten Handelskammare säger nej till skatter och avgifter som snedfördelar konkurrensen. Norrbottens Handelskammare säger ja till en kraftsamling för en tydlig, samordnad och långsiktig strategi för Norrbotten och för våra norrbottniska företag.

Susanne Wallin
Vd Norrbottens Handelskammare

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 2 december 2016.

Publicerad i Svenska Taggar: , , ,
37 kommentarer om “FRIA ORD: Regeringens politik sänker jobben i norr
 1. Mats Berg skriver:

  Hupp,

  … och här blev Norrbottens Handelskammare en del i politiken på högerkanten. Tveklöst försvann mitt förtroende för Wallin. Dåligt med en partsinlaga som enbart spelar på skattediskussionen som argument. 80 kronor per en flygbiljett som man kan få för 499 kronor kommer inte att stjälpa Norrbottniskt näringsliv, tro mig… Det vore fint om Wallin också kunde kommentera dumpningen av schyssta villkor på arbetsmarknaden som ju röstades ner av Borgarna (M, L, C KD och SD). OK med 27 kronor i timlön?
  Men det är väl bra för svenskt näringsliv…

 2. Tjärhåvaren skriver:

  Har Mats Berg verkligen läst inlägget innan han tar till storsläggan och talar om högerpolitik?

  I så fall är vänsterpolitik, som Berg uppenbart dyrkar, att ruinera Norrbotten genom att dra in alla pengar till Stockholm. Det är väl bra för svenskt politikliv, vänsterflankens.

 3. Firman krymper skriver:

  Jag är företagare och har varit det större delen av livet. Ibland med anställda, ibland bara med mig själv.

  På 25 år har det bara blivit dyrare och krångligare att vara företagare och att ha anställda. Samtidigt ser jag bekanta, offentligt anställda, på våra kommuner och åt staten åka på kurser, ta ut sin kompledighet, ha oavbrutna semestrar och dessutom tjäna bättre än jag.

  Varför ska jag lägga min tid på att skapa jobb åt andra, när jag får så lite själv?

 4. Reflektor skriver:

  Bra från Handelskammaren…äntligen!
  Klart att det är en partsinlaga då Handelskammaren består av företag och företagare som medlemmar. De ser ju till sina intressen i första hand men dessutom är synpunkterna till fördel för alla i vårt län, i detta fall. Äntligen ser vi att man tar hänsyn till sina intressen. Det är sedan decennier en företagarorganisation i Norrbotten gör det. Oftast
  är företagsorganisationerna företrädda av någon som har andra intressen …..tyvärr!

 5. Observer skriver:

  Jag måste hålla med Mats Berg , märkligt inlägg av Norrbottens Handelskammare. Är det kammarens officiella hållning eller ska det ses som Wallins eget tyckande.
  Att kammaren skall representera de anslutna företagen och vara politiskt oberoende, är tveksamt när man läser inlägget.
  Det innehåller en massa brödtext och slutsatsen ryms i en kort mening är en sak men jag kan inte se annat än att det är en reaktion på moderaternas dåliga opinionssiffror.
  Att Örjan Pekka i egenskap av chefredaktör spyr sin galla över regering är vi vana med men att Norrbottens Handelskammare gör det är märkligt !

 6. Knapsu skriver:

  Att järnmalmspriset rasade från nivån 150 usd till rekordlåga 40 usd är väl största förklaringen till att den norrbottniska exporten minskade under perioden? Snarare än att det berodde på regeringens politik.

 7. Aron45 skriver:

  Det brukar bytas VD när resultatet är så anmärkningsvärt dåligt och på så kort tid.

 8. Erik skriver:

  Håller med Mats Berg.Sedan när är Handelskammaren en politisk organisation?.

 9. Observer skriver:

  En liten fundering kring vad medlemsföretagen tycker om utspelet , kan inte tänka mig att alla stödjer VD:n i detta.
  Kanske börjar det bli dags för Wallin att byta jobb igen , kostymen verkar vara för stor och fokus felriktat.

 10. Reflektor skriver:

  Typiska kommentarer från Norrbotten. Här accepteras bara sosseriet som politisk uppfattning. Göre dig icke till besvär med ngt annat för då kommer du att motarbetas!
  Varför finns den övervägande delen av borgerliga i den södra delen av landet? Beror detta på bidragsberoendet, eller….?

 11. Observer skriver:

  Reflektor du saknar lyse på cykeln! Att SAP och den svenska modellen byggde landet är ett oomkullrunkeligt faktum , men det har inte några småborgerliga tyckare lyckats förstå.
  Jag kan inte låta bli att reagera när man som Wallin använder sin befattning och organisation för att skaffa billiga politiska poäng och förmodligen i besvikelse över moderaternas ras i opinionen.
  Tystnaden har inte fört landet framåt , för nog accepteras andra politiska värderingar även om de missledda och okunniga inte har förstått vad som är det fundamentala i ett samhällsbygge.

 12. Mary skriver:

  Håller med insändare, har aldrig förstått varför partipolitik måste ha något att göra med skatt? I det här fallet drabbar det vår landsända på ett mycket allvarligt sätt och sossarna vägrar inse, erkänna och våga höja rösten mot denna skadliga och farliga politik. Det handlar inte om höger och vänster det handlar om rätt och fel, om rättvisa och om vår överlevnad. För allas vår välfärd här i norr önskar jag att det röda Norrbotten kan vakna upp och säga ifrån mot detta skattetjuveri som sänker oss.

 13. Futurum casus skriver:

  Sossarna har alltid varit företagsfientliga och det skadar landet. Jag kommer ihåg på sjuttiotalet när en fackpamp uttryckte sig ”kan inte företagen betala vettiga löner då ska som läggas ned”. Vi har snart ingen industri kvar i Sverige. Ska välfärd byggas så är det genom industrin och flitiga företagare.

 14. Futurum casus skriver:

  Observer: Sverige slapp undan 2:a världskriget- det byggde landet. Resten av Europa låg i ruiner och Sverige kunde dra igång industrin på högvarv direkt efter kriget. Sossarna kunde leka jultomtar och lova välfärd till folket. Så fort Europa kom i kapp då förändrades Sveriges övertag.

 15. egen företagare skriver:

  ok 160 kr mer tor sthl lule,,,,gör de här att nått företag i Norrbotten går i kk? nej de är bara skrattretande med denna högerretorik. skäms….de fattar väl varje människa med ett sunt förnuft….vad är du ute efter? avgå!!! tex om ressenären skippar och köpa fikat på företagets beskostnad på av o hemresan så är bara en mer kostnaden på säg 110 kr,,,,,de är fakte de…nöjd dig med bara med kaffe,,,

 16. egen företagare skriver:

  till futurum….kan inte ett företag betala vettiga löner…osv….ja visst fan ska dom gå i kk…då är ju hela affärsiden helt fel…..eller vad menar du? ska dom anställda jobba för svältlöner för att du ska generera vinster på dom anställdas bekostnad…..tror du inte fattar vad seriöst företagnade innebär….skrämmande högerretorik…

 17. Moderat skriver:

  Aj aj Susanne, Har du gjort bort Dig i det röda Norrbotten?Typiskt sosseland….

 18. egen företaga skriver:

  kan inte du som troligen är en inkompetent företagare betala löner enl vårt avtalssystem..så tror jag varför du blev egen företagare..jo för du var inte kvalificerad på nått område och bli en offentlig anställd och rent av krimininälla…men så är de ju…inge anställning så börjar man med fyffens med ett eget företag…är de nån som törs säga emot mig??

 19. Observer skriver:

  Om man sänker skatten för de som tjänar mest och om man sänker fastighetsskatten kan det vara partipolitik eller rätt och fel ?

  Var är varvsindustrin , skoindustrin , tekoindustrin ? Delar hade säkert kunnat räddas med stöd , bidrag och låga löner men det har inte varit Sveriges väg som kanske en del borgare velat.

  Men för att kliva på spåret igen som startade i fredags , en förbannat pinsam insändare !

 20. Observer skriver:

  Futurum Casus : Absolut en stor bidragande faktor att vi slapp andra världskriget , fast hur det skulle sett ut om vi blivit indragna mycket eller marginellt kan vi bara spekulera i . Saltsjöbadsavtalet som startade 1938 där vi har ordning och reda på arbetsmarknaden med fredsplikt under avtalsperioderna och arbetstagare och arbetsgivare tar ansvar för lönebildningen har fungerat under snart 80 år. Det ser jag som den stora framgångsfaktorn i ett samhällsbygge som skapar välfärd och trygghet för majoriteten av befolkningen, vilket jag aldrig förstått att borgerligheten är motståndare till !

 21. Osenka skriver:

  Ja herre gud! Vart tog teknologin varvsindustrin skoindustrin mm. Industrier vägen?Så klart till länder där det går att driva företag och ger lite avkastning för framtida behov och investeringar. Ta bara infrastrukturen, det är ju skrämmande,folk åker tåg med livet som insats nu senast mellan Nattavaara-Gällivare! Enda gången det har fungerat är när man transporterat NAZISTER från deras anhalt i Karlsvik i Luleå, där dessa hade sina trupper och matförråd.För vissa av er kom ut ur dimman och se verkligheten.

  I sossarnas värld är vi inte politiskt intressanta. Endast 195.648 röstberättigade.

 22. Futurum casus skriver:

  Observer: Nu är lönesättningen och högt skattetryck ett stort hinder för att bevara välfärden. För att bevara välfärden så måste vi jobba mer för en mindre summa pengar per månad och det uppnås bara genom att sänka skattetrycket till en rimlig nivå. Inte bara för höginkomsttagare. Varför tror du Sverige är det land som har flest enmansföretag? Det är bara se vad som hände när regeringen Reinfeldt sänkte skatten med 130 miljarder – det genererade skatteintäkter med 270 miljarder. Det kallar jag för välfärdsbygge. Om vi ska klara framtida välfärd då måste vi har mer moderatpolitik i samhället

 23. Futurum casus skriver:

  Observer: Staten gick in med stödåtgärder till varvsindustrin men insåg ganska snart att det inte gick att hålla industrin igång med stödpengar. Det har gjorts flera stödpaket till olika industriprojekt genom åren men kan inte Sverige konkurrera på lika villkor så är försöken meningslösa. Kineserna arbetar 12-14 timmar om dagen för en skålpund ris och det ska jämföras med svenskar som arbetar 8 timmar om dagen och sitter i kalsongerna framför sport-tv resterande tid. Det säger sig själv – vad ska vi konkurrera med? Tv tid?

 24. Futurum casus skriver:

  egen företagar: Sverige har inte svältlöner. Svenska arbetare är överbetalda och med tiden har vi ingen välfärd att tala om. Vi har högt skattetryck men ingen fungerande sjukvård, skola, rättsväsen, osv osv. Känns det igen?

 25. Observer skriver:

  Futurum Casus : Herregud berättelsen om Kejsarens nya kläder bleknar i dina uträkningar och gamle chefsstrategen Schlingmann är grön av avund.
  Ungefär som a-laget som köpte massor med öl för panten tjänade dom bra på.
  Nä casus m politik har aldrig gynnat landet men det måste finnas en balans mellan skattetryck , fördelningsfilosofi , välfärd etc.
  Girighet och egoism är dåliga drivkrafter i ett samhällsbygge , solidaritet är det som byggt Sverige !

 26. F-skattare skriver:

  Här skulle vår statsminister säga att det käbblas. Men frågan som Wallin lyfter, hur ska vi få företagare att satsa i norr om det bara blir dyrare på grund av regeringen? är det ingen som verkar vilja diskutera.

 27. Futurum casus skriver:

  Observer: Det finns ingen balans. Vi har världens högsta skattetryck och det gynnar inte landet på längre sikt. Trots högt skattetryck så måste vi ändå spara på skolan, sjukvården, rättsväsen, millitär osv. Vi t.o.m. lånar pengar under högkonjunktur – har aldrig skett förut. Tyvärr så blir det så att kollaps av välfärden skapar egoism och orättvisor. Kvar återstår högt skattetryck.

 28. Opserver skriver:

  Miljömässigt är tåg att föredra, så det är helt ok att höja skatterna på flyget och istället satsa på snabba tågförbindelser. Inga byten ända fram till Stockholm, snabbt och bekvämt.
  Speciellt de orter som ligger inom triangeln Stockholm – Göteborg – Malmö gynnas av detta tänk – och vi får väl hänga med.

 29. Verkkosurfaren skriver:

  Kanske dags för våra folkvalda att fundera på hur länge ett litet extremt femprocentsparti som (MP) ska få ha oproportionerligt stor makt? Ni förstår väl alla att detta är en återbetalning från (S) till (MP), efter att (MP) körts över i flyktingpolitiken. Wallin har såklart rätt, oavsett höger eller vänster, detta drabbar hela Sverige för det är lika många mil från Stockholm till Malmö som mellan Haparanda och Sundsvall. Att sen regeringen gömmer detta i budgeten gör att alliansen tyvärr lär huka sig, alternativet är att rösta emot, och då kan ju plötsligt folkviljan och (SD) få som dom vill?

 30. Observer skriver:

  Futurum casus : Vi har alltid haft ett högt skattetryck , minns 70-talets marginalskatt som var än högre men då låg vi också som nr 1 i världen vad gäller välfärd !
  Idag har vi byggt upp en enorm byråkrati som slukar pengar för att inte tala om vad flyktingpolitiken kostar samtidigt är fler människor än någonsin i arbete men det räcker inte.
  Hur många miljarder försvann i jobbskatteavdragen som alliansen drev igenom , vad kostade fastighetsskattens minskning , förmögenhetsskatten borta , arvsskatten borta , någonstans måste pengar in också.
  Kollapsen kommer varje gång vi haft borgerligt styre!

 31. rex skriver:

  Varför förädlar man inte råvarorna där uppe i Norrbotten? Kan det vara så att man inte driver den frågan bland annat från Handelskammaren. Det är väl inte undra på att det inte exporteras något där uppe, ni har ju nästan bara interna frakter söderut i landet. Av denna företagsamhet så hamnar Norrbotten lågt på listan. Eller finns det inga driftiga företagare där som vill tjäna pengar på tillverkning? Det gör man söderut!

 32. Futurum casus skriver:

  Observer: Kollapsen sker pga. av att sosse-politik består i att ”ge allt åt alla”. Det fungerar inte i längden. Vi måste få fler i arbete och färre i utanförskap. Sossarnas utanförskapspolitik kostar pengar. Alliansen skapade arbeten trots att Sverige befann sig i en långvarig lågkonjunktur. Sossarna styr nu och landet befinner sig i en högkonjunktur som väntas ta slut ca. 2018 och då blir det intressant att se hur landet artar sig då. Då kanske t.o.m. bostadsbubblan spricker med hushåll som är belånade långt ovanför skorsstenen.

 33. Osenka skriver:

  Svar till Rex: Nog exporteras det från Norrbotten: Skog, el, malm med mer. Men det mesta av avkastningen gynnar sörlänningarna, vi hade nog varit ekonomiskt oberoende om vi hade fått behålla vinsterna av dessa företag. Vad har vi fått av vinsterna? Inget! Född naken och skattad till döds.

 34. rex skriver:

  Fel att blanda in ett politiskt parti i såna har viktiga frågor som berör i stort jobben där uppe. Det är inte ett parti som avgör hur företag bildas, för det är ju bara en organisation som är till för de folkvalda var fjärde år. Det är däremellan som den enkla människan har sina idéer och sin drivkraft för utveckling på sin ort och för Sverige i stort! Jag anser att låsa sig för det ena partiet mot det andra låser det man vil i detta forum. Det splittrar mer än det för fram för fler jobb och en ökad export från Norrbotten!

 35. Lille Prutt skriver:

  Norrland är och har alltid varit kolonialstyrt av Sverige. Den enda infrastruktur och företag staten behöver är dom som fraktar rikedomarna härifrån. Samt en hop dönickar som bockar och bugar med mössan i hand för allmosor,,,

 36. sosse skriver:

  inför valet 2014 gick bla MAX-restauranger ut och hotade sin personal med avsked om sosse regeringen tog bort skattelättnaderna för ungdom som kostade staten ca 15 miljarder per år. och facit är att max bara ökar sin vinst till 212 miljoner för 2015. nä företag anställer den personal dom behöver till kollektivavtals löner. och så ska de ju vara, för är man beroende av allmosor är hela företags iden fel. och samma höger probaganda ser vi nu ang flygskatten. wallin avgå du saknar verklighetsförankring eller är du också köpt av företagarna i Norrbotten???!!!

 37. Futurum casus skriver:

  Sosse: Vi har knappt kvar någon TK industri i Sverige. Det är för höga produktionskostnader. Det blir snart så att vi får tvätta varandras skjortor för att få någon inkomst och mat på bordet.