FRIA ORD: (S) och (V) kör ekonomin i botten

FRIA ORD: Prognosen för socialnämndens verksamhet i Haparanda pekar mot ett ekonomiskt resultat om 16 miljoner i underskott för 2017.

Denna siffra överraskade fullmäktige den 24 april varför beslut togs om ett sparprogram, men tyvärr alldeles för litet.
Mitt eget yrkande i fullmäktige var ett större och snabbare sparprogram, men som tyvärr, avvisades av samtliga partier i fullmäktige.

Nu behövs en snabb och förutsättningslös analys av kostnadsutvecklingen av hela kommunens verksamhet och en sannolik om­allokering av resurserna så att de hamnar där de bäst behövs. Alltså en eventuell omfördelning av resurser mellan förvaltningarna. Social­nämnden har sannolikt en felaktig budget i grunden, men verkar samtidigt helt ha tappat greppet om ekonomin. Därav dessa ständiga negativa avvikelser från budgeten.

Det beslut som kf antog och den besparingsmodell man antog, riskerar att ”låsa in” felaktigheter i den totala budgeten.
Nu krävs det ett totalt omtag av alla kommunens verksamheter och att de styrande politikerna (S) och (V), visar på ansvar.

Kommunens ekonomi är, tyvärr, körd i botten varför det nu behövs snabba och smärtsamma ingrepp för att ställa om kursen till en mer balanserad ekonomisk situation. Soliditeten är närmare noll procent och likviditeten är mycket ansträngd.

Denna ekonomiska utveckling har jag varnat för i åratal men ack vad jag har varit ensam i kf om den uppfattningen!

Anders Rönnqvist
Ledamot i kf och partipolitiskt obunden

Detta inlägg har också publicerats i Haparandabladet den 5 maj 2017.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,
52 kommentarer om “FRIA ORD: (S) och (V) kör ekonomin i botten
 1. Betra skriver:

  Ja du verkar ha tyvärr rätt.. Kommunens ekonomi är körd i botten.

 2. från holmen skriver:

  Ponera om vi skulle få se Socialnämndens budget punkt för punkt där det accelerande underskottet ev kan synas…

 3. Betra skriver:

  Här måste chefsskapet med ekonomichefen i spetsen frågas ut hur budgetprocessen fungerar som han har ansvaret om.

 4. grynnan skriver:

  Svårt läge i en kommun med så många äldre, arbetslösa, låga skatteintäkter, många väldigt små företag, Ikea skattar centralt, många Ikea anställda bor i andra kommuner så även de finländska. Det spelar nog ingen roll vilken färg som styr då. Tyvärr känner jag hur Haparanda krymper och det kan vare sig kommunalpolitiker eller de små företagen fixa. Det behövs en större studie av Denna kommuns framtid av duktiga unga från universiteten i landet. Det bör vara en studie utan ortens företrädare!

 5. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  Grynnan…….”det spelar ingen roll vilken färg som styr”….???Det var en uppgiven och enfaldig kommentar.
  Kanske bättre att göra som brukligt, köp
  trisslotter!

 6. Observer skriver:

  Grynnan har en poäng i det han skriver vad gäller underlag för kommunens inkomster då spelar det ingen roll i det avseendet vem som styr.

 7. grynnan skriver:

  Anders Rönnkvist: Tyvärr så illa är det! Dock gläder det mig nu att Matti Kankaraanta har fattat galoppen att göra en djupare studie på bygden på båda sidor av gränsen, vilket i stort bygger på det jag menar. Kommunpolitiker i all ära men dom löser inte de stora dragen för jobb och utveckling. Anders R och ni andra politiker i kommunen lyft frågan med utomstående samhällsexperter! (Läs Matti Kankanraanta ovan)

 8. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  Det är ju en av politikens uppgifter att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och expansion och därmed ökade skatteintäkter. Helst med nya företagsetableringar i andra branscher än handeln. Detta så vi skapar investeringar, byggande med inflyttning etc. Vill man inte expandera och utveckla utan enbart förvalta så fortsätt då som tidigare!
  Vem skapar de förutsättningarna bäst, de röda eller de andra färgerna?

 9. Jaså skriver:

  Att lägga en röst på de som står och tittar på när människor faller i djupare och djupare missbruk kommer jag aldrig göra. I stället vill jag se att hjälpen ges när behovet finns….Förebyggande hjälp javisst. Men NÄR det behövs SKA man hjälpa är min åsikt…

 10. Futurum casus skriver:

  Jag förstår inte varför många väljare i Haparanda fortsätter att rösta rött. Varför inte prova rösta på något annat parti eller sätt ett kryss på kandidaten längst ned i vallistan. Har det konforma väljandet med att man måste rösta ”rätt” för att släktingen/vännen eller dylikt ska kunna fortsätta sin livstidspolitiska karriär? Tänk på att valdagen är den enda tid under alla dessa fyra år som ni som väljare kan påverka. Övrig tid är bara transportsträcka fram till nästa val. Om ni ska vara valboskap se då till vara boskap som inte är allt för förutsägbar i ert val av parti.

 11. grynnan skriver:

  Futurum Casus; Jag tycker att du nedvärderar väljarna i en demokratisk personlig rätt som alla har i vårt rike. Man kan ju så lätt vända på ditt påstående o säga att de som röstar blått sitter fast i sina vanor. Skärpning kallar du människor för boskap, var och en röstar på det som passar deras plånbok eller livssituation! Valboskap finns inte i en demokrati bara i mer diktatoriska system där man valt att inte ha fria val!

 12. grynnan skriver:

  Anders R: Som kommunpolitiker i en liten kommun kan man inte sitta o titta på olika färger, eller att den färgens folk är bättre eller sämre. Nej satsa på samarbete så utvecklas kommunen om Du vill det, jag tror det!

 13. Futurum casus skriver:

  grynnan: Väljarna ska inte vara så lättkränkta – det finns värre saker i livet. Om de märker att det inte blir bättre i samhället då kanske de återkommande väljer fel eller kanske inte väljer alls. Jag är en väldigt otrogen väljare och det tycker jag att fler väljare ska våga vara. Jag har dock aldrig valt ett socialistiskt parti av den enkla anledningen att jag inte tror på socialism. Människan som individ är född fri att kan välja själv och ta ansvar för sina egna handlingar. Människor i vanliga ska inte behöva tas om hand.

 14. Observer skriver:

  Futurum Casus har aldrig valt ett socialistiskt part skriver han, jisses om du bojkottat SAP som byggt vårt land av ren okunskap. Tack vare den svenska modellen som levererat kontinuerliga löneökningar och välfärd i vårt land lever de flesta dock inte alla gott.
  Skillnaden mellan Demokratisk socialism och ansvarsfull marknadspolitik måste vara hårfin om den ens existerar.
  Dina två sista meningar är högerflum i sin sämsta tappning och saknar verklighetsuppfattning. Du vill säkert väl men det blir fel tänk, fast det kanske kommer ett uppvaknande 🙂

 15. Bengt Westman skriver:

  Vilka konkreta förslag till expansion och ekonomisk tillväxt har Anders levererat under sina år som ledande politiker i Haparanda, han har suttit många år i den innersta kärnan, kommunstyrelsens arbetsutskott? Det är inte en politikers uppgift att sitta på läktaren och kommentera! Ch gnälla! Nu har du chansen att tala om för Haparandas innevånare vilken vision du förespråkar.

 16. Futurum casus skriver:

  Observer: De höga lönerna skapar gissel för Sverige – vi har snart ingen industri kvar i landet. Vi går mot tjänstesamhälle. Urbaniseringen fortsätter och arbetstillfällen försvinner söderut trots landsbyggsministern Bucht. Vi har världens högsta skattetryck som håller välfärden under armarna vilket inte är hållbart i längden. SAP byggde landet med att höja skatterna och kunde leka jultomtar samt dela ut hårda välfärdspaket till folket. Jag är frågande till hur länge detta kan fortgå.Vi får se efter nästa finansbubbla hur Sverige står sig rustad.Pensionerna har inte följt löneindex på 20år

 17. Futurum casus skriver:

  Observer: Trots högtskattetryck så står våra funktionshindrade i stort utanförskap i samhället. Tex. 80% av de neuroskadade kommer inte in på arbetsmarknaden. För synskadade och hörselskadade är siffran bättre men många av dem är arbetslösa. Sammantaget så är Sverige ett bra land att bo och verka i så länge man är frisk och kry. Tyvärr så gav man alldeles för lätt förtidspension till unga människor på niottiotalet(ont i ryggen men annars frisk). Dessa människor borde ha skolat om sig och sökt ett annat yrke. Våra efterkommande pensionärer får betala för detta med dåliga pensioner.

 18. Observer skriver:

  Till Futurum Casus och lösningen på hela samhällsproblematiken är sänkt skatt som alliansen förespråkar eller varför inte valfrihet för skattetrycket.
  Nä min vän borgerlig egoism är inget för ett samhällsbygge, God Morgon 🙂

 19. Futurum casus skriver:

  Observer: Ju fler som arbetar desto mer skattepengar kommer det in till statens skattekista. Reinfeldts skattesäkningar på 130 miljarder genererade 270 miljarder i skatteintäkter till staten. Och då ska man inte glömma bort att det gjordes under en tid då Sverige befann sig i en lång lågkonjunktur. Löfven befinner sig i en högkonjunktur och trots det så lånar han friskt pengar och höjer skatterna i landet. Konsekvenserna av alla reformer kommer efteråt så än är det Reinfeltds politik som gör avtryck i Sverige. Egoism finns i landet men den minskar inte med socialism.

 20. Futurum casus skriver:

  Observer: Funktionshindrade(tex. neuroskadade) är inte mer trygg med socialdemokratisk politik.

 21. från holmen skriver:

  insändare handlade ju om kommunens underskott och då speciellt om Socnämndens underskott..antalet Vårdbehövande gamlingar kan väl inte ha ökat så snabbt för att ett så stort underskott skall uppkomma..Hemtjänste och övriga Soc anställda kan knappast arbetat övertid till den milda grad att ett underskott på 16 miljoner kalkyleras. Jag kvrarstår vid min uppfattning att Kommunmedborgarna bör upplysas om vad som går snett med budgeten hos Socnämnden. Övriga nämnder har ju ej larat om underskott.

 22. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  Jag har samma vision om Haparandas utveckling,som majoriteten.Vi står alla partier bakom Vision 2020,ett beslut som tagits i i Kf.
  Det är däremot lösningarna och vilka medel som ska användas för att nå Visionen som avviker oss emellan.
  Oavsett vilka förslag jag fört fram under snart 20 års tid, har de konsekvent avvisats av Er S. Så har det varit under både S-E Buchts tid och inte minst då Gunnel Simu satt i högsätet.Jag har oftast blivit avvisad,inte på saklig grund utan enbart principiellt då jag har en borgerlig grundsyn.
  Det har dock blivit något bättre med Peter Waara i spetsen

 23. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  forts…men stopp och belägg Bengt Westman (S)! Så fort Ni S får motstånd eller problem i ert ledarskap, vänder ni er till oppositionen och efterlyser lösningarna på våra gemensamma problem.
  Ni S+V har haft den politiska majoriteten i decennier . Ni besitter samtliga ordförandeposter i alla kommunens politiska organ styrelser, utskott bolag mm, Kommunstyrelsen, , Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt alla de kommunala bolagen med utskott och även ersättarplatserna .

 24. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  Politik gäller att göra rätt saker och göra de rätt. Det är där Ni S+V ,brister!
  Här fallerar man helt och hållet som ledare i Sn. S klarar inte av att hålla budgeten. Vet inte ens om man förstår budgettekniken som ett viktigt styrmedel för att hålla sig inom ramarna? Man undrar hur Ni inom S samarbetar i det stora och resursfördelningen mellan nämnderna.
  Förutom alla nu uppkomna svårigheter så har ni S sedan tidigare beslutat om att hyra lokaler i BC för 20 miljoner per år i 25 år. Det största politiska beslutet tar man dessutom utan en bred politisk förankring……

 25. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  utan en bred politisk förankring. Lokaler i BC som vi knappast behöver. När 25 år har gått så äger vi inget av detta! Bara beslutet och den osäkehet som detta medfört har gett oss skattebetalare onödiga kostnader som följd och stora svårigheter med den fortsatta planeringen.
  Nu har vi dessutom investeringsbehov för flera hundra miljoner, gator- och vägar, va-systemet och en ny vattentäkt. Reningsverket är under all kritik förutom renoveringarna av av kommunala byggnader. Behoven är mycket stora samtidigt som kassan är tom.

 26. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  forts…man ställer sig frågan hur Ni S ser på det politiska ansvaret när ekonomin dessutom är körd i botten.Nu gapar NI efter oppositionens förslag på lösning.
  Först måste vi ha nästa allmänna val och hoppas då på ett ledarbyte. Det blir en härdsmälta av storlek för den som ska ta över det politiska ledarskapet efter valet 2018, ack ack.

 27. Gunnar Taube skriver:

  Varför kan vuxna politiker inte lösa problem utan att avgångsvederlag måste betalas.i stället för att kostnaderna skall drabba skattebetalarna!

 28. Observer skriver:

  Intressant statistik Futurum casus, mycket intressant men väldigt felaktig.
  Googla så får du en uppdatering och mattelektion !

 29. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  Bengt Westman…f.d. kommunalråd (S)…jag väntar på dina kommentarer!

 30. Observer skriver:

  Jag har inte mycket till övers för politiken Rönnqvist företräder men i detta kommunala spörsmål har han faktiskt en point, tyvärr.

 31. Moderat skriver:

  Observer är en typisk företrädare för väljarna i Haparanda. Man tycker borgerligt men röstar rött, tyvärr! Oavsett vilken politisk färg man gillar så är ekonomin i botten

 32. Futurum Casus skriver:

  Observer: Vilken källa syftar du på? För att generera välfärd så måste riktiga jobb skapas och det skapas då skattetrycket dämpas. Men visst, dämpar vi skattetrycket kommer tyvärr många hamna kläm i början. Du får gärna återge ett framtidsperspektiv hur en socialdemokratisk skattehöjarpolitik öht ska ska gå ihop.

 33. Futurum Casus skriver:

  Observer: Det är klart att du inte har något för moderat politik. Du har alltid röstat rött utan att ifrågasätta det.

 34. Futurum Casus skriver:

  Anders: Du skulle kunna räkna med härdsmälta som motsvarar Tjernobyl -Haparandas befolkning röstar rött i alla fall. Befolkningen ifrågasätter inte politiken öht. Det får mig att undra vad det beror på.

 35. Bengt Westman skriver:

  Inte ett ord om vad ditt alternativ är Anders, men det hade jag väntat mig. Det är mycket lättare att peka finger till dem som gör någo än att själv redovisa alternativa lösningar.
  Jag har varit ordförande i Barn och Ungdomsnämnden 2015 o 2016, båda åren har vi redovisat ett överskott tillsammans drygt 3 miljoner så inte är det BuN som drar ner ekonomin.
  Skolan i Haparanda är full av entusiasm för att jobba för att bli Norrbottens bästa skola och alla beslut har fattats i full politisk enighet. Du har gett upp Anders! också bytt parti på regionnivå, du är numera Norrbottens sjukvårdspartist

 36. Observer skriver:

  Enkla lösningar Futurum på ett stort problem och ideologiskt dessutom. Att sänka skattetrycket är er lösning på problemen hur mycket för att stimulera nyföretagande? Nä just det är som att tro på tomten för att skapa ett företag krävs många parametrar och en långt ner på skalan är sänkta skatter.
  Men uppfödd i den miljön gör troligen stereotypt tänkande om att bara vi sänker skatten så löser sig allt.
  Tragiskt,egoistiskt men värst av allt okunnigt!

 37. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  Min roll är att vara oppositionspolitiker. Det innebär att jag kritiskt betraktar det Ni S+V försöker åstadkomma som det ledande politiska partiet i Hpda. Ni ska föra fram Era ide´er och förslag som vi som oppositionspolitiker kan ta ställning till. Om vi avvisar era förslag så yrkar vi istället på andra alternativ. De alternativen säger ni oftast nej till! Varför?
  Beskriv gärna vad ni S gjort under denna mandatperiod och som ni känner er stolta över. Bortse då från att kassan är tom och att enorma investeringsbehov finns i närtid…..forts!

 38. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  Jag har inte uttalat mig om din roll som ordförande för Bun, en förvaltning som på pappret ser ut att vara relativt välskött. Men Du tillhör ju partiet S och därmed är ansvarig för vad ni S gör och hur ni allokerar resurserna mellan förvaltningarna. Vad anser du det vara för fel inom Sn´s verksamhetsområde?
  Jag har inte gett upp då jag nu mer blivit intresserad av den politik Sjukvårdspartiet för i Regionen….

 39. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  …..forts!
  Min bedömning är att det är Sjukvårdspartiet, i spetsen för oppositionen, som kan få till en förändring inom Region Norrbotten. Regionen behöver en ny politisk ledning som får ekonomin att vända från underskott till motsatsen. Där har Ni S och misslyckats, tyvärr!!

 40. Futurum Casus skriver:

  Observer: Jag har varit med länge på forum och kan konstatera att det finns 1000 sanningar och alla håller benhårt på sin. Din sanning är inte mer trovärdig. Varför tror du Sverige fick problem med industrin som flyttade utomlands i allt större utsträckning när skattetrycket ökade på sjuttiotalet? Högt skattetryck gynnar inte Sverige. Vi går mot ett tjänstesamhälle i allt större utsträckning.

 41. Observer skriver:

  Futurum: Sverige tappade Teko-,Sko-,Varvsindustrin pga konkurrens från i många fall låglöneländer.
  Det var inte skattetryck utan lönerna i Sverige var på en högre nivå och som bekant har kapitalet inget hemland.
  Löner som gjorde att arbetarna fick det gott ställt och därmed ett välmående samhälle.
  Du och många andra har fastnat i ett ständigt klagande på höga skatter som att det är den undergörande medecinen för Sverige att sänka dom.
  Vill vi i detta lilla land i sammanhanget,ha välfärd,vård,skola,omsorg etc som ska betalas då måste vi också betala skatt.

 42. från holmen skriver:

  inte bara HPDA som har problem med ekonomin…Nää ett flertal Kommuner som har det, det lär behövas rejäla skattelyft för att få ordning på ekonomierna i majoritetsantalet av landets kommuner… vad kan MGN vara, det återstår att konstatera. En del Landsting är även i detta sällskap.

 43. grynnan skriver:

  Jag tror på människornas egna betyg av de politiska partierna i ett demokratiskt val. De s.k. blå partierna är inte nog duktiga att presentera vad dom vill eller rättare sagt så finns inte de rätta lösningarna för majoriteten av Haparandas väljare. Men att sänka väljarna att dom inte vet bättre är ett lågvatten märke i Haparandas politiska liv PUNKT.

 44. Futurum casus skriver:

  Observer: Självklart ska vi betala skatt men vi ska inte vara världsmästare i det. Bara att sänka skattetrycket något ger stora fördelar för Sverige på längre sikt. Skattetrycket bidrog till att lönerna steg kraftigt. Det är bara fundera hur mycket skatt du betalar bara för att ta köpa en ny diskmaskin både i frakt, installation, fastighetsskatt, omsättningsskatt, osv.

 45. Yadudas skriver:

  Med tanke på situationen kanske socialnämnden skulle ha bättre nytta av en Kung Midas i stället för en ordförande. Från Holmen efterfrågar en minsta gemensamma nämnare. Viss klarhet om kommunernas dåliga ekonomi kan man få om man man googlar på tex ”SKL och skattehöjning” eller ”SKL och underskott”. Läs själva och bilda er en egen uppfattning.

 46. Futurum Casus skriver:

  Holmen: Det är mycket slöseri med skattemedel. Det skulle behöva saneras i samtliga kommuners ekonomi.

 47. Futurum Casus skriver:

  Jag vidhåller, skulle vi kunna ta tillvara all arbetskraft så skulle det inte behövas någon skattehöjning. Vi måste tillbaka till mottot där alla inkomster bidrar till välfärd. Det innebär att funktionshindrade, människor med utländskt ursprung, osv. måste in på arbetsmarknaden.

 48. Anders Bäckström skriver:

  Oavsett meningsskiljaktigheter mellan de de ”Tunga” politiska profilerna Bengt Westman och Anders Rönnqvist tycker jag det är starkt av dem båda att deltaga i debatten. Sett till hur politiska kontrahenter normalt behandlar varandra, var det sansade, sakliga kommentarer från båda

  Dessutom anser jag att båda två är duktiga, oavsett politisk åskådning

  Det tillhör inte vanligheten att politiskt aktiva ger sin syn på sociala medier. Bra Bengt och Anders 🙂

 49. Anders Rönnqvist, ledamot i Kf men partipolitiskt obunden skriver:

  Tack Anders Bäckström för dina kommentarer!
  Jag tycker det är bra att debatt förs, oavsett vem och/eller var debatten förs, bara den är saklig. Genom att debattera så leder det till en mer nyanserad bild av frågeställningen och ger den därmed ökad kunskap.
  Det är bara med kunskap som grund, bra beslut kan fattas.
  Bengt och jag har utbytt åsikter ett flertal gånger, i skilda forum, utan att den personliga relationen blivit störd.
  Det är så politisk debatt ska föras!

 50. Thomas skriver:

  Fy f.n vilken smörja åk runt i kommunen lite och se. Befolkningen har ju tappat hoppet alla skiter i allt. Skräp och skit överallt. Allt är trasigt vägarna är som potatisland. Skyltar och stolpar nästan ligger ner. Gamla reklamskyltar ligger i diken. Reklam skyltar på företag som ej finns längre.Hur många åker inte förbi ica där står en gammal provisorisk skylt som gått sönder dessutom kvar sen byggstart ”här bygger vi björka” haha ser ingen sånt. Men torget är ju fint.

 51. Keyser...... skriver:

  Kommunen kan väl lägga till att kommunanställda städar samtidigt som de motionerar? 4000 kr till i potten borde ge några giriga personer arbetstimmar att ”motionera”…

 52. från holmen skriver:

  Mkt diskuteras men men orsaken till Soc nämndens underskott är knappast personalkostnaden…ej heller kostnaden för äldrevården..