FRIA ORD: Vi behöver bygga många nya broar över Torne älv

Med fler broar över Torne älv kan regionen stärkas. Det skulle förenkla vardagen för de boende i området och stärka turismnäring och ­gruvindustri. Foto: Martinson

Med fler broar över Torne älv kan regionen stärkas. Det skulle förenkla vardagen för de boende i området och stärka turismnäring och ­gruvindustri. Foto: Martinson

FRIA ORD: Broarna är symboler för gränssamarbetet mellan Finland och Sverige.

De fungerar som utsiktsplatser mot älven men även som viktiga samarbetsleder. Livligt trafikerade gränsövergångar är ett tecken på områdets livskraft.

Hur kan vi utveckla och öka turismen i Tornedalen och förbättra samverkan över gränsen? Hur kan vi tillsammans utveckla områdets livskraft till nytta för båda sidor av gränsen?
Bärigheten av järnvägsbron Haparanda-Torneå måste förbättras så att godsströmmar längs Nya Silkes-vägen smidigt kan passera gränsen.

Den ökade tågtrafiken innebär också mer lastbilstransporter. Båda transportsätten kompletterar varandra.
Enligt brobyggaren är kostnaden för en hängbro med hundratrettio meters spännvidd cirka 40-50 miljoner kronor. Häng-broarna skulle medföra ökade turistströmmar över älven och gränsen. De skulle erbjuda unika upplevelser för turister och lokalbor. Kulturen, turismen, naturen och områdets historia kan mötas på ett ypperligt sätt på broarna.

Att bygga en bro är också en miljögärning som gör att folk slipper köra fram och tillbaka på vägar, och istället ta exempelvis en cykel över älven eller promenera till grannlandet eller fiska.

En häng-/gång- och cykelbro över Kukkolaforsen mellan Sverige och Finland kunde bli den första. Konsthall Tornedalen planeras till Övertorneå, en investering på cirka 50-60 miljoner kronor. En bro mellan Ris-udden och Pekanpää skulle på ett unikt sätt främja turismen och områdets invånare.
Turismens utveckling i finska Övertorneå/Pekanpää skulle också ta ny fart.

Ökad dragningskraft
Platsen för nästa gångbro kan bli svenska Niskanpää/Kattilakoski och Niska-området på finska sidan. Forsen skulle öka sin dragningskraft och synlighet.
Campingplatsen Tonko vid Kattilakoski på finska sidan skulle få en tätare och mer direkt kontakt med Sverige.
En hotellanläggning samt lyxkabiner på Pullinki berget som är kostnadsberäknat på närmare 200 miljoner kronor planeras i anslutning till skidanläggningen i Svanstein. Bland investerare finns bland annat storstadsbor från Stockholm och Helsingfors, som tror på naturturismens och den vackra Tornedalsnaturens dragningskraft.
Investeringen skulle bli en lottovinst för Övertorneå och området. En bro över till Turtola i Finland skulle ansluta till de ökande turistströmmarna på finska sidan. Avståndet mellan vinteranläggningarna är endast cirka 40 kilometer.

Gynnar turism 
och gruvor
En järnvägsbro mellan Kolari och Pajala och en järnväg via Kaunisvaara till Svappavaara och sedan vidare mot Narvik skulle gynna framförallt gruvor men även turismen.
Även turismen skulle dra nytta av elektrifieringen av bansträckan Laurila-Torneå-Kolari. En rälsbuss kunde trafikera längs gränsen.

Det finns möjligheter att få finansiering till järnvägsbroarna Torneå-Haparanda och Pajala-Kolari under EU:s kommande programperiod 2021-2027.
Ett prioriterat insatsområde i finansieringen av TEN-T:s kärnkorridorer är gränsöverskridande trafik.

Gränslös trafik är vi redan duktiga på men genom ordentliga satsningar kan vi bli ännu bättre.
En för alla, alla för en, ett riktigt Tornedalskt samarbete i den gränslösa dalen.

Marko Varajärvi                                                          
Tornedalsrådets vd
Micael Blomster
Blomster Consulting oy

Det här inlägget har också publicerats i Haparandabladet den 1 mars 2019

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Svenska Taggar: , , ,
3 kommentarer om “FRIA ORD: Vi behöver bygga många nya broar över Torne älv
 1. ll skriver:

  Tänk så mycket alla dessa broar skulle underlätta smugglingen.
  Nej återinför ordentliga gränskontroller istället. Ut ur EU.

 2. Broger skriver:

  En bro vid Juoksengi är självklar men tanke på att byn är den enda tätorten i Övertorneå kommun utöver centralorten. Dessutom har man i Juoksengi ett aktivt samarbete med finska Juoksengi bl a genom Swim the Arctic och We do it twice. Dvs. ett samarbete som finns redan och andra aktiviteter mellan byarna kan utvecklas som polarnattens firande i december och Juoksengiveckan i juli.

 3. "Observer2" skriver:

  Niskanpää klart bästa stället,näst bästa Jarhois.
  Fina brobyar.