fbpx
Det har varit många insändare från personer som själva flyttat från Tornedalen – förmodligen för att få försörjning – men som menar att de som stannat kvar inte förtjänar att fara väl av alla investeringar som nu söker sig till glesbygden utan ”kraven ” som ställs är att det ska vara tyst, mörkt (inga lampor) och orörd skog. De jobb som ska få finnas är renskötsel och turism. Vindkraft, gruvor och skogsbruk påstås förstöra möjligheterna att bo kvar.
Framtidsvisionen bör handla om att få en större andel av de årliga privata avverkningsvolymerna att bli använda lokalt och detta ger enligt min mening förutsättningar för att gynna såväl lokala skogsindustrin, våra lokala värmeverk och det lokala skogsbruket bara viljan finns hos aktörerna att samverka kring detta.

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Popular