Tagg: Socialstyrelsen

Flickor mår sämre än pojkar

TORNEDALEN: Barn- och unga som behandlas för depression och ångestsymptom ökar och ökningen är större bland flickor och unga kvinnor än bland pojkar och unga män. Uppgifterna framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN Taggar: ,

Färre spädbarnsföräldrar röker

NORRBOTTEN: Lägre andel spädbarnsföräldrar i Sverige röker.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

De flesta äldre är nöjda med omsorgen

NORRBOTTEN: De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Hon anställs av Kvinnojouren Athena

ÖVERTORNEÅ: – Jag ser fram emot jobbet i Övertorneå jättemycket. Så fort jag kommer dit ska vi sätta oss ner i styrelsen för att komma fram till hur vi ska jobba framöver för att på bästa sätt dra nytta av mina

Publicerad i Kalix/Överkalix, Övertorneå, Svenska Taggar: , , , ,

Legitimationstvång ses som bra för patientsäkerheten i länet

NORRBOTTEN: Socialstyrelsens besked om förbud att anställa olegitimerade sjuksköterskor efter den 1 januari 2016, ses positivt av ansvarig landstingsledning.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , , ,

Äldre får tycka till om äldreomsorgen

NORRBOTTEN: I början av april får  230.000 personer med äldreomsorg svara på en enkät om hur vården och omsorgen fungerar.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: ,

Äldre i särskilt boende fortsätter att minska

TORNEDALEN: Äldre som bor i särskilt boende har minskat med 1.500 på ett år. Antalet äldre som får hemtjänst håller en fortsatt jämn nivå.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , , ,

Samarbetar för stöd till våldsutsatta kvinnor

ÖVERTORNEÅ: Tre kommuner i östra Norrbotten har sökt och fått 340.000 kronor från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet vad gäller stöd till våldsutsatta kvinnor.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Svenska Taggar: , ,

FRIA ORD: Socialstyrelsen bidrar till läkarbrist

FRIA ORD: Den 10 juni kom Socialstyrelsens avslag i den principiellt viktiga frågan huruvida vi som utlandsstuderande ska få vikariera som underläkare i Sverige efter termin 9.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Socialstyrelsen kritiserar SOS-Alarm

NORRBOTTEN: Socialstyrelsen har fått in drygt 500 anmälningar från hela landet mot SOS-Alarm.

Publicerad i Haparanda, Kalix/Överkalix, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Dålig medicinkontroll anmäls

ÖVERKALIX: En äldre man i Överkalix tog inte sina mediciner som han skulle. Nu har dottern anmält händelsen till Socialstyrelsen.

Publicerad i Kalix/Överkalix, Svenska Taggar:

Antidepressiv medicinering ökar

TORNEDALEN: Allt fler svenskar använder antidepressiva mediciner. Nya siffror från Socialstyrelsen visar att drygt 500.000 kvinnor och 257.000 män som fick antidepressiva mediciner under 2010.

Publicerad i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Svenska Taggar: , ,

Piteå hotas av miljonvite om demenssjuka låses in

PITEÅ: Socialstyrelsen hotar med vite på en miljon kronor om inte Piteå kommun före den 1 maj slutar att låsa in demenssjuka patienter om nätterna.

Publicerad i Svenska Taggar: , , ,

Äldreomsorgen i Haparanda byter namn

HAPARANDA: Äldre- och handikappomsorgen i Haparanda byter namn. Det nya namnet Stöd och omsorg ska bättre täcka stöd till funktionshindrade i alla åldrar.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Pajala i topp när det gäller läkartillgång

PAJALA: Socialstyrelsens äldreguide placerar Pajala i topp.

Publicerad i Haparanda, Pajala, Svenska Taggar: , ,