Avtalsrörelsen pausar

NORRBOTTEN: Förhandlingar om nya kollektivavtal skjuts upp till hösten på grund av coronakrisen.
Det har facken och arbetsgivarna inom industrin gemensamt beslutat.

Parterna har också enats om att kollektivavtalens giltighetstid därmed kommer att förlängas till den sista oktober 2020.

– Vi är eniga om att en förlängning av de avtal vi har är det bästa beslutet i den exceptionella och svåra situation som råder. Osäkerheten är för stor för att teckna nya avtal just nu, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Industrins parter utgår ifrån att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

 

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Svenska