fbpx

Miljöinspektörerna såg ingen förbättring

Som HB har berättat utförde miljöinspektörerna Petrus Kariniemi och Nicolae Himlkvist ett tillsynsbesök den 26 maj på en fastighet i Salmis. Syftet var att följa upp om något skett efter tidigare beslut om föreläggande med vite avseende städning av fastigheten.
Enligt tillsynsrapporten är området fortfarande kraftigt nedskräpat, situationen uppges inte ha förbättrats sedan föreläggandet upprättades.
Miljöfarliga vätskor
Bland annat finns det fortfarande ”uttjänta” fordon och maskiner. Enligt inspektörerna handlar det om cirka 200 fordon. Här finns bilbatterier och behållare med glykol och andra miljöfarliga vätskor, kyl- och frysutrustning som kan innehålla freon.
Här finns fortfarande tunnor med gammalt fett, gamla gräsklippare, elektronikavfall, vitvaror, gamla kläder, möbler, rullatorer, bildäck, oljefat, järnskrot, gödseltankar, matavfall, plastskräp och mycket annat.
Risk för hälsa
Miljöinspektörernas bedömning är att detta inte är acceptabelt, då det är vanprydande och allmänheten har tillträda eller insyn. Samt då gamla fordonen och miljöfarliga kemikalier utgör en allvarlig risk för miljön i området.
Matavfallet som ligger öppet exponerat drar dessutom till sig fåglar. Klagomål har inkommit till samhällsbyggnadskontoret från grannar om att fåglar tar med sig matavfall och sprider ut det på deras fastigheter. Även skadedjur såsom råttor och möss riskerar att dras till matavfallet. Enligt förvaltningen bedöms matavfallet utgöra en risk för olägenhet för människors hälsa.
Nämnden avgör
Tidsfristerna vad gäller städkraven i föreläggandet, som vann laga kraft den 12 juni 2019, har löpt ut och förvaltningen bedömer att förutsättningar finns för att ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite, på totalt 500.000 kronor, vilket är riktat till den nya fastighetsägaren.
Ärendet kommer att tas upp till beslut på samhällsbyggnadsnämndens kommande sammanträde den 11 juni.

Dela den här artikeln:

Dela på email
E-post
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 79 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN

Bygger en digital hubb

Susann Svennemyr i Muodoslompolo ser gärna en digital mötesplats i byn och hennes vision sammanfaller med Pajala kommuns intentioner om att starta digitala hubbar i byarna. I Muodoslompolo är intresset för att jobba på distans stort.

Analys: Det blir nej till vindkraft

Den 11 oktober ska kommunfullmäktige i Pajala besluta om vindkraftsparken i Käymäjärvi som Vattenfall vill bygga. HBs analys visar att det blir ett nej och därmed ett kommunalt veto mot vindkraft. Men det förutsätter att normala jävsregler gäller annars är utgången mer oviss.

Grön våg i Tornedalen

”Det är en trend att folk väljer att bosätta sig på mindre orter. Det jag också noterar är att det inte är så att merparten flyttar till centralorten utan det är faktiskt två tredjedelar som flyttar in till byarna, så det är en liten grön våg känner jag”, säger Övertorneås kommunalråd Tomas Mörtberg. HB har besökt två barnfamiljer som nyligen flyttat in i varsin släktgård.

Ny lärarduo i Pajala

Megan Robson och Anita Karvonen är båda nya lärare på Centralskolan i Pajala. Efter att ha bott på ett flertal platser i Sverige flyttade Anttisbördiga Anita Karvonen för två veckor sedan till Pajala. Hon och kollegan Megan Robson, från Vancouver i Kanada, ska dela på fjärdeklassarna.