Låg nivå på influensaaktivitet

NORRBOTTEN: Enligt statistik från folkhälsomyndigheten är influensaaktiviteten fortfarande på låg nivå.
Under vecka 52 rapporterades 266 fall av influensa i landet varav 221 fall var av typen A, medan 45 fall var av typen B.
De geografiska skillnaderna är dock stora. Götaland rapporterade flest antal fall under vecka 52 medan Norrland hade högst incidens (flest fall sett till antalet invånare).

Vidare uppges att det finns viss fördröjning i rapporteringen på grund av helgdagarna, framförallt data för vecka 52 kan ses som preliminär.

Andelen samtal till 1177 Vårdguiden om feber bland barn visade också på en låg och oförändrad influensaaktivitet nationellt. Även antal webbsök om influensa visade på en låg nivå.

Folkhälsomyndigheten uppger dock att erfarenheter från tidigare säsonger visar att influensaaktiviteten ofta mattas av under julhelgen när många är lediga, ”men tar vanligtvis fart igen när många återvänder till arbete och skola efter årsskiftet”.

Under vecka 51 rapporterades 274 fall av influensa, varav 225 fall var av typen A medan 49 fall var av typen B.

Enligt Region Norrbotten smittskydd har säsongens första fall av influensa A diagnostiserats hos ett barn i Norrbotten den 20 november.

Publicerad i ÖSTRA NORRBOTTEN, Svenska Taggar: