Varnar för svag is

Den streckade ytan markerar riskområdet.  Illustration: Haparanda stad

Den streckade ytan markerar riskområdet.
Illustration: Haparanda stad

HAPARANDA: Reningsverket varnar de personer som vistas på älven för svag is i Torneälvens mynningsområde strax söder om järnvägsbron. 

Eftersom att renat avloppsvatten släpps ut från reningsverket påverkas isens kvalitet, något som vanligtvis uppstår under vintrarna. Till skillnad från föregående år uppges området med försvagad is vara större och närmare den svenska strandlinjen i år.

Personer som passerar området, som är markerat med skyltar uppmanas att färdas jäms med och inte på älven.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,