Varnar för svag is

Den streckade ytan markerar riskområdet.  Illustration: Haparanda stad

Den streckade ytan markerar riskområdet.
Illustration: Haparanda stad

HAPARANDA: Reningsverket varnar de personer som vistas på älven för svag is i Torneälvens mynningsområde strax söder om järnvägsbron. 

Eftersom att renat avloppsvatten släpps ut från reningsverket påverkas isens kvalitet, något som vanligtvis uppstår under vintrarna. Till skillnad från föregående år uppges området med försvagad is vara större och närmare den svenska strandlinjen i år.

Personer som passerar området, som är markerat med skyltar uppmanas att färdas jäms med och inte på älven.

ANNONS

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 tecken kvar.

*

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.