Tagg: Socialnämnden

Oklart om beslut ger plus

HAPARANDA: Igår höll socialnämnden ett informationsmöte för anställda inom handikappomsorgen som berörs när schemamodellen 3-3 upphör den sista december 2017.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Politiker duckar för frågor från HB

ÖVERTORNEÅ: Haparandabladet har utan framgång sökt berörda politiker i Övertorneå för att få svar på frågor om hanteringen av ensamkommande i kommunen.

Publicerad i Övertorneå Taggar: , , , ,

Populärt schema försvinner

HAPARANDA: De politiska ledamöterna i Socialnämnden har enhälligt beslutat att avskaffa 3-3 schemat för de enheter inom omsorgen som använder sig av den alternativa arbetstidsmodellen.

Publicerad i Haparanda Taggar: ,

FRIA ORD: (S) och (V) kör ekonomin i botten

FRIA ORD: Prognosen för socialnämndens verksamhet i Haparanda pekar mot ett ekonomiskt resultat om 16 miljoner i underskott för 2017.

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Svenska Taggar: , , , ,

Salometsä föreslås som ny ordförande

ÖVERTORNEÅ: Alliansen i Övertorneå har föreslagit Marianne Salometsä (Öfa) till ny ordförande i socialnämnden.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , ,

Politisk koncentration väcker frustration

PAJALA: Förslaget om politisk omorganisation, som HB skrivit om tidigare, ska behandlas under måndagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , ,

FRIA ORD: Byt ordförande eller avskaffa socialnämnden

FRIA ORD: Oppositionen i Haparanda saknar förtroende för socialnämndens ordförande Marlene Haara, skriver Sven Tornberg, gruppledare (C), Niklas Olsson, gruppledare (M) och Lars-Erik Wikberg, gruppledare (Kd).

Publicerad i Fria ord, Haparanda, Svenska Taggar: ,

Accepterar inte lagd budget

HAPARANDA: Socialnämnden reserverar sig mot den budget som är lagd för 2017 års verksamhet.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: ,

(S)-nej till socialt utskott i Övertorneå

ÖVERTORNEÅ: – Vi var helt eniga i att säga nej till att i stället för socialnämnden inrätta ett utskott. Enligt den förbundsjurist som vi pratat med finns inget stöd i kommunallagen för en sådan lösning, säger Bente Moen Åkerholm, ordförande för

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , , ,

Socialnämnden bjuder till öppet möte

HAPARANDA: För fjärde året i rad bjuder nu socialnämnden i Haparanda in allmänheten att delta i ett öppet möte med nämnden.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: ,

Nämnd bjuder in allmänheten

HAPARANDA:  Socialnämnden i Haparanda bjuder in allmänheten att vara med på kommande nämndmöte som hålls på tisdagskväll.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,

Utreder stängning av äldreboende i Pajala

PAJALA: Socialnämnden i Pajala kommun måste spara pengar.

Publicerad i Pajala, Svenska Taggar: , , , , ,

Får ingen utökning av personal vid äldreboende

ÖVERTORNEÅ: Personalen på avdelning ett på särskilda boendet Särkivaaragården i Övertorneå fick i veckan det dystra beskedet att det inte blir några extra pengar för utökning av personalen.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: ,

Socialnämnden flera miljoner back

HAPARANDA: Socialnämnden i Haparanda har ett underskott på 5,4 miljoner kronor, vilket innebär strikta sparåtgärder.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Föreslår fördubblad driftentreprenad av vård i Haparanda

HAPARANDA: Socialnämnden i Haparanda föreslår att driftentreprenaden av vård- och omsorgsboenden fördubblas; från 36 till 74 platser.

Publicerad i Haparanda Taggar: , , , ,

Äldreomsorgen i Haparanda byter namn

HAPARANDA: Äldre- och handikappomsorgen i Haparanda byter namn. Det nya namnet Stöd och omsorg ska bättre täcka stöd till funktionshindrade i alla åldrar.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , , ,

Attendo Care ska driva Särkivaaragården

ÖVERTORNEÅ: Socialnämnden tog i dag beslutet att upphandla driften av Särkivaaragården av Attendo Care ab. Uppdraget kan komma att gälla i sju år; tre år först och med möjlighet till förläning två år åt gången i två omgångar.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , , ,

Planerar nytt LSS-boende i Övertorneå

ÖVERTORNEÅ: Ett fjärde boende enligt LSS-lagen planeras i Övertorneå. Det gäller serviceboende för vuxna. Socialnämnden begär 2,8 miljoner kronor i utökad driftbudgetram från fullmäktige för boendet.

Publicerad i Övertorneå, Svenska Taggar: , ,

Vill att niondeklassare ska kunna drogtestas

HAPARANDA: Oannonserade och obligatoriska drogtester riktade mot niondeklassarna, det föreslår centerpolitikern Harald Dahlgren i ett medborgarförslag, skriver Haparandabladet.

Publicerad i Haparanda, Svenska Taggar: , ,